Život v třetí říši

Paul Roland, Nakladatelstí Brána 2017


RASA : nacionálně socialistické vzdělávání znamená vést výuku v duchu ideje německého národa. Cílem je pochopení německých tradic, vytváření ryzího, nezkaženého a čestného národního uvědomění, spojeného s vědomím příslušnosti ke společenství. Pouze nezkažený příslušník německé rasy může dospět k porozumění svému lidu, jehož završením je ochota obětovat vše ve prospěch tohoto národa.

....................

      Kniha Život v třetí říši ukazuje na základě rozhovorů s pamětníky a také soukromých dopisů a deníků, jak vypadal život v Německu od prvních dnů vlády nacistické strany až po závěrečné hodiny "tisícileté" říše. Autor názorně ukazuje, jak Hitlerův kult prostupoval veškerými rovinami fungování státu i života jeho obyvatel - vzděláním, prací, lékařskou péčí, soudním systémem, fungováním církví, sportem, uměním i rodinným životem. Před čtenářem tak vyvstává ostrý kontrast mezi oficiálním heslem nacistické propagandy "Jeden národ, jeden vůdce" a drsnou realitou života v Třetí říši. Příběhy obyčejných lidí současně nutí k zamyšlení, nakolik odpovídá historické realitě častý pohled na nacistické Německo jako na stát, v němž stál sjednocený národ za svým despotickým vůdcem.

     Kniha jako celek tak klade závažnou otázku:  "Co byste dělali vy, kdybyste se ocitli na místě lidí, žijících v oné době?"

Nakladatelství Brána  2017

 www.brana-knihy.cz