Život v českých zemích za Fr. Josefa I.

Hana Kneblová, Nakladatelství Brána 2017


     Uzavřít manželství bylo v minulosti mnohem složitější, než dnes. Podle zákona se neplnoleté osoby (tedy ty, které ještě neměly 24 let) nesměly provdat nebo oženit bez souhlasu otce, nebo poručníka, zakázány byly také sňatky mezi příbuznými, a to i dost vzdálenými. Když se chtěli oženit vojáci, nebo finanční úředníci, museli nejprve složit finanční záruku. Katolík nesměl uzavřít sňatek s vyznavačem jiného než křesťanského náboženství. Toleranční patent (1781) určil, že pokud je otec katolík, mají děti víru otcovu. Pokud byl otec evangelík, měli chlapci vyznávat víru otcovu, dívky matčinu. Některé silně věřící ženy takové uspořádání těžce nesly.

.............................

     Za války byl akutní nedostatek mouky. mléka, tuků (včetně oblíbeného margarínu Ceres), cukru a kávy. Mezi nedostatkové zboží se řadila také sůl, dovážela se totiž ze solivarů v Haliči, která se časem stala válečnou zónou.

.............................

      Autorka úspěšných knih "Život českých panovníků" a "Život v českých zemích ve středověku" se tentokrát zaměřila na novější dějiny. Na dobu císaře Františka Josefa I., který vládl v letech 1848 až 1916 dnes vzpomínáme s nostalgií. Jaká ale byla doopravdy? O tom vypráví tato kniha, jež přináší mnoho zajímavých informací o každodenním životě, o slavných Češích a Češkách, známých stavbách, významných událostech a také o životě za první světové války.

Nakladatelství Brána 2017

 www.brana-knihy.cz