Život, s.r.o.  Jak si korporace podmanily svět

Douglas Rushkoff,  Nakladatelství Argo/Dokořán  2014


Jak se nám toto vlastně přihodilo, kdy nám vzali sebe sama?

  • Výsadní oprávnění - aneb jak nás odřízli od obchodování
  • Kolonialismus - aneb jak nás odřízli od místa
  • Nemovitost - aneb jak nás odřízli od domova
  • Public relations - aneb jak nás odřízli jeden od druhého
  • Spotřebitelé - aneb jak nás odřízli od možnosti volby
  • Soukromý zájem  - aneb jak nás odřízli od měny
  • Velký byznys - aneb jak nás odřízli od hodnoty

     Doplněno kapitolami "Jak nás vzdor izoluje ještě víc",  "Šance na opětovné spojení" - a "průvodce možnostmi, jak si vzít nazpět hodnotu, kterou vytváříte.

  Autor v této knize zkoumá, jak se z korporací, původně abstraktní právní entity, stala skutečnost, která dominuje současnému životu - a to zdaleka ne jen ekonomickému. Korporativismus a jeho ideologie prostoupily všechny aspekty občanského života, obchodu i kultury.  Jak se stalo, že se na své domy díváme spíše jako na investice, než jako na místa k žití, jak se z internetu, revolučního systému sdílení, stal jen další prostor k obchodování, jak skrze korporace a jejich značky přemýšlíme, navazujeme vztah jeden k druhému i ke světu.

Nakladatelství ARGO  2014      www.argo.cz

Nakladatelství Dokořán 2014    www.dokoran.cz

recenze zveřejněna 27. ledna 2017