Zbytečná zátěž


       Tato stránka bude spíš než souvislým textem odstavci s postřehy, nápady a možnostmi, jak ze sebe postupně začít shazovat zbytečnou zátěž - a tou zátěží může být skutečně cokoli - nadváha, závazky, nepoužívaný majetek a věci, neužiteční lidé, zbytečné povinnosti, nadbytečné výdaje, splátky dluhů a půjček a pod....


    Protože je každý člověk úplně jiný, jinak žije, má jiné zásady, jinak vnímá svět - tak má také své vlastní zátěže, které mu neumožňují jednat zcela svobodně a rozhodovat se ihned tak, jak i nenadálá situace vyžaduje.

       Z toho důvodu neexistují univerzální rady, které by se daly svázat do "desatera" pro přežití úplně každého v jakékoli krizové situaci. Snad kromě jediné :

       Používejte selský rozum a srovnejte si nejprve v hlavě, kým jste, jaké jsou vaše silné stránky a jaké máte slabiny a co vás váže zůstat stát na místě i v případě, že se blíží nebezpečí.


Na textu této stránky právě pracuji .....

.....