Zámek, klíč, nebo dveře?


      Staráte se o své zdraví, o svou fyzickou i duševní kondici a pohodu? Cvičíte - například jógu, taijiquan, čchi-kung, tancujete a bubnujete se šamany? Chodíte na lekce meditace, na nejrůznější procedury a terapie, masáže, Reiki a Shiatsu, rodinné konstelace, vnímáte energie barev, zvuků, vůní, minerálů? Nebo se nejradši procházíte v lese, objímáte stromy, sedíte u tekoucí vody, nasloucháte horskému vánku? A co to vše pro vás konkrétně znamená?

         Drtivá většina lidstva v moderní době podléhá přílišnému tlaku a stresu. Většinou z přemíry informací, které se na nás nepřetržitě ze všech stran valí, z přemíry požadavků, které na nás klade společnost (ve skutečnosti je na sebe klademe jen my sami, ale to je "jiná kapitola"), z nedostatku času, energie, financí, empatie .... proto hledáme způsob, jak se zase nabíjet, účinněji, rychleji, často, nejlépe denně .... dokud vysíleni nepadneme a nezemřeme.        Jinými slovy - žiji ve svém osobním světě, kde je něco špatně. Chci to změnit a žít jinak - proto musím nejprve najít DVEŘE do světa, ve kterém by se mi žilo dobře. Pokud jsem chronicky nemocný, potřebuji se uzdravit a být zdravý. Pokud žiji ve špatném vztahu, potřebuji jeho okovy rozlomit a najít svobodu, či šťastný nový vztah. Pokud jsem psychicky i fyzicky týrán v nějakém kolektivu, či komunitě (rodina, škola, práce, církev ...), musím najít způsob a sílu, jak z této pasti pryč.  Potřebuji objevit ZÁMEK ke dveřím, kterými chci projít ze špatné reality do lepšího života.

       A nakonec potřebuji KLÍČ k zámku ve dveřích, aby si je dokázal otevřít.

       Toltécký lovec síly ví, že si musí nejprve v hlavě utřídit, co je problém, co je cíl, co je klíč, co zámek a kde jsou dveře. Pak bude mít jeho boj a snažení smysl.

     Dám příklad Problémem je třeba špatná práce, kde vás vše ubíjí, ničí, kde vás lidi jen šikanují a kde jste jen proto, abyste měli na měsíční výdaje - a protože se to od vás očekává. Cílem je úplně jiná práce, která by vás bavila, kde by vám bylo dobře, kde byste se cítili užitečně a kde by se vám dobře jednalo s kolegy i nadřízenými. Dveřmi je nalezení této nové práce a třeba přijímací rozhovor, nebo jiný rituál tam, kam chcete. Zámkem je pak podání výpovědi ve špatné práci - rozhodný krok bez návratu. A klíčem je získání dostatečné dávky volné energie, kterou potřebujete, abyste dali výpověď, našli si jinou práci a prošli dveřmi do lepšího života.

       Tolték pro získání energie cvičí Magické pohyby - a v osobní rovině si třeba šetří peníze, aby dokázal uživit sebe, rodinu, splácet hypotéku a složenky - po dobu třeba šesti měsíců, které mu jistě postačí k nalezení nové a lepší práce. To je ta volná energie navíc, kterou si nejprve nashromáždí - ta mu poté dovolí zrealizovat velkou životní změnu, na kterou si dříve netroufal. To je cesta toltéckého lovce síly - přesně ví, co chce a co potřebuje, aby to dostal - a pak si za tím jde, dokud to nedostane.

           Co je ale co, co je čím na této cestě odnikud nikam? Funguje například jóga na naše zdraví, je meditace prospěšná našemu klidu, nabíjí vás opravdu procházka v lesích?

      Ale samozřejmě, vše funguje, jinak by to nepraktikovalo tolik lidí po tak dlouhou dobu. Otázka je ale položena špatněToltéčtí lovci síly si na své cestě kladou jiné otázky :

1) Co je v mém životě právě špatně, co mne opakovaně vybíjí a vysiluje?

2) Co s tím mohu dělat hned - a když nic, tak jakou změnu výchozí situace musím učinit, abych s tím něco dělat mohl?

3) Kde vezmu energii - sílu, se svého problému definitivně zbavit?      Pokud ale člověk nepřemýšlí jako tolték, tak se bojí cokoli udělat, protože "co kdyby ....." Nemá k rozhodnutí a činům volnou sílu, volnou energii a do konce života bude brečet nad osudem a nad svým neštěstím - které si ale přivodil jen on sám a také jen on sám se v něm neustále udržuje. Takoví lidé ani netuší, že by si mohli najít dveře se zámkem do lepšího života.

       Je mnoho lidí, kteří si v takové situaci řeknou, že najdou sílu svůj život změnit a problém odstranit. Jdou a cvičí něco esoterického, meditují, platí si lekce a kurzy s "mistry" a šamany a "odborníky". Protože většina nabízených metod (až na některé šarlatány a podvodníky) opravdu funguje a nabíjí, tak je vám po cvičení, po meditaci, masáži, workshopu, seanci ... opravdu lépe. Jdete a cítíte se lépe, dokud se ta trocha získané energie opět nevybije a vy se necítíte zase mizerně. Se svým problémem ale nic neděláte. Jen si zas jdete pro další dávku energie. Stáváte se narkomanem, který potřebuje svou dávku zas a znovu, ať to stojí co to stojí - ale nic se nezlepšuje, svou situaci nijak neřeší. Získáváte klíč, znovu a znovu - ale zapomněli jste, že jste jím chtěli odemknout zámek a projít dveřmi do lepšího světa.

       Kdo jste vy? Pláčete nad osudem a svým neštěstím, nebo bojujete o své právo projít dveřmi do lepšího života? Hledáte svou cestu, tvoříte si své klíče k otevření zámků a pomalu si ze svého osobního života děláte ráj na zemi? Gratuluji, pak jste na cestě Toltéků - lovců síly :-)