Zákoník práce 2017


     Nejnovější, třinácté aktualizované vydání Zákoníku práce se stručným souhrnným komentářem k jednotlivým oblastem právní úpravy vydává na začátku roku nakladatelství ANAG.

Z obsahu :

  • Pracovní poměr
  • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Pracovní doba a doba odpočinku
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • Odměňování za práci a srážky z příjmů
  • Náhrada výdajů
  • Překážky v práci
  • Dovolená
  • Péče o zaměstnance  a pod ...

     Ať už zaměstnáváte, nebo jste zaměstnani, mějte přehled o tom, co je právě aktuální, co můžete a co musíte, nebo naopak nesmíte.


Nakladatelství ANAG 2017

 www.anag.cz

recenze zveřejněna 1. února 2017