Základy klinické výživy

Pavel Kohout, Eva Kotrlíková, Nakladatelství Forsapi 2009


      Péče o výživu zdravých a nemocných se v průběhu staletí postupně vyvíjí, vždy existovaly problémy s výživoz velké části populace a nemocemi z nadbytku, které se projevovaly u skupiny bohatých. Na královských dvorech byly časté nemoci z nadbytku, podagra, čili dna trápila například Karla IV., či jiné členy středověkých královských dvorů. Ve stejné době trpěli lidé hladomorem, zvláště v průběhu válek, či v době sucha, či neúrody.

      I v dnešní době lze rozdělit svět na krajiny, či země, jejichž obyvatelstvo trpí nedostatkem potravy, umírá hlady, či v důsledku těžké podvýživy, na druhé straně se lidé ve vyspělých státech potýkají s obezitou, či jinými civilizačními chorobami, způsobenými nestřídmostí v jídle, pití, či nekvalitním výběrem potravin. Potraviny jsou v současné době energeticky bohaté, obsahují minimum balastních látek, celkový přísun energie je výrazně vyšší, než jeho výdej při sedavém způsobu zaměstnání a trávení volného času. Přesto i v těchto civilizovaných zemích, které spíše trpí nemocemi z nadbytku, než z nedostatku potravin, lze najít místa, kde ještě v dnešní době lidé trpí podvýživou. Zcela paradoxně jsou to nemocnice, či ošetřovatelské domy (ústavy sociální péče, domovy důchodců, či léčebny dlouhodobě nemocných), kde pacienti trpí hladem a podvýživou pod dohledem zdravotnického personálu, či přímo lékařským dohledem. V nemocnicích v těchto civilizovaných zemích (Česká republika není výjimkou) lze nalézt až 50% pacientů ve stavu zhoršené výživy, část jich dokonce na důsledky malnutrice umírá.

............................................

Nakladatelství Forsapi 2009

 www.forsapi.cz