Základní údery

Přímý úder, hák, švihový úder - pěstí, či spodní plochou dlaně, kladivový úder sevřenou pěstí, facka, sek malíkovou hranou, údery lokty, údery prsty.


Přímý úder sevřenou pěstí - provádí se z přední i zadní ruky. U úderu z přední ruky přesouváme jen těžiště ze zadní nohy na přední (na uvolněných kolenou a s dobrou stabilitou). U úderu ze zadní ruky přetážíme boky a vytáčíme patu zadní nohy, těžiště je na přední noze. Pěst je při úderu postavená kolmo, palec je přitisknutý ke sbaleným prstům. Na konci úderu je výdech a zpevnění celého těla. Údery jsou vedeny po středové ose (mezi útočníkem a obráncem) a začínají pohybem dopředu, bez nápřahu (proto je třeba je "vystřelit" energií boků). Když jedna ruka provádí úder, druhá je připravá vždy k obraně.

Úderová kombinace přímých úderů pěstí - v reakci na hrozící facku se dívka schová do krytu ruky, v těžišti jde dolů až pod rovinu úderu a v okamžiku, kdy se zvedá, použije energii z nohou a boků k úderu sevřenou pěstí do žaludku (na genitálie, vnitřní stehno ...). Další energii ze zvedání se těla využije k druhému úderu druhou sevřenou pěstí ze strany do čelisti (krku, oka, spánku, nosu ...) Důležité je, aby byly údery vedeny rychle za sebou a byly aktivovány pohybem těla a dynamikou boků - špatně je, kdyby se obránce nejprve zvedl a pak teprve začal provádět úder.

Obloukový úder sevřenou pěstí ze strany (hák) - Provádí se z přední i zadní ruky, je veden vodorovně, nebo zespoda. Energie úderu vychází z rotace boků a celého těla ve svislé ose. Sevřená pěst je natočena mírně hřbetem ruky k tváři obránce, celá paže je ohnuta dovnitř. Tyto údery nejsou mířeny dopředu do dálky, ale ze strany do bezprostřední blízkosti. Používají se s odkročením při ústupu, nebo když nás útočník drží, svírá (například v pase, za ruku, za krk a pod ...) Při dopadu pěsti na cíl je výdech a zpevnění celého těla.

Údery lokty (předloktím) - jsou vždy vedeny blízko těla, z rotace boků. Úder není nikdy vedem přímo kloubem lokke, na to je příliš křehký - vždy veďte úder svalovou plochou před, nebo za loktem. Vnitřní úder (směrem ke středové ose) je více rotační, kruhový, je delší a silovější. Vněší úder (směrem ven od středové osy) je krátký, rychlý, s podílem zádových svalů.

Přímý úder spodní plochou otevřené dlaně zdola na bradu - Úder spodní plochou dlaně je zásadně lepší i pevnější pro ženy a dívky, protože dobrý a silný úder sevřenou pěstí vyžaduje zpevněné a tréninkem na boxovací pytel "otužené" zápěstí. Netrénovaný člověk ani netuší, jak má vlastně zápěstí pro přímou ránu sevřenou pěstí slabé. Jakmile ale nastavíte při úderu spodní plochu dlaně, musíte odtáhnout prsty a tím se vám dlaň, zápěstí i předloktí automaticky zpevní a dostane do jedné přímky - pak můžete udeřit opravdu silně a bezpečně, případně do úderu vložit váhu celého svého těla a protáhnout ho až do odhození protivníka dozadu.