Základní údery rukama


Přímý úder sevřenou pěstí z přední ruky
Přímý úder sevřenou pěstí ze zadní ruky