Základní trénink pro všechny

Základní pohyby sebeobrany pro všechny - děti, ženy, širokou veřejnost


     Každé umění, kterému se učíme, začíná základy. Ať už se chceme naučit malovat obrazy, mluvit cizí řečí, bruslit na ledě, modelovat sochu z kusu kamene, nebo ubránit sebe a své nejbližší fyzické agresi - v každém případě musíme začít se základy, na kterých teprve stavíme pochopení a ovládnutí toho, co se snažíme si osvojit.