Základní smysly energetického těla

Empatie, Intuice, Jasnozřivost a Senzibilita - a co s tím?


Energetické tělo - je vše, co tvoří a drží pohromadě naši vnitřní energii, naši část živé síly, která naplňuje tento (a jistě i mnohé další) vesmíry. Tak, jako máme tělo z hmoty, máme i "tělo" z energie, obojí jsme my a obojí je vrozené a schopné fungovat. Náš problém není to, že bychom energetické tělo neměli - máme ho stejně jako fyzické už od samého početí - devět měsíců před narozením - a máme ho až do své smrti. Náš problém je, že právě zrovna teď žijeme v civilizaci, která je zaměřena zcela jednostranně materiálně a jen a pouze na hmotné, fyzické tělo a jeho pět smyslů. Energetické tělo nikdy nebylo vědomě aktivizováno, posilováno, trénováno a udržováno v kondici, proto se projevuje podvědomě, jako něco, co je slabé a skryté a v praxi každodenního života nepoužitelné. A když už něo pronikne ven, tak to myslí a výchovou ihned potlačujeme, nebo alespoň ignorujeme. No, tak to je a bohužel to tak je k naší velké škodě.

      Energetické tělo se navenek projevuje, obecně řečeno, pocity a jejich pohybem. Nástup pocitu, jeho odchod, zesílení, zeslabení, změna. Pokud nenecháme mysl, aby nám do toho "kecala nesmysly", tak nám energetické tělo nikdy nezalže - jednoduše proto, že to ani neumí. Pohyb energie je prostě pohyb energie, pocit je prostě jeho výsledkem, v tak jednoduché rovnici nejde lhát. Na nás je jenom začít své pocity opět vnímat (jako děti jsme to uměli, než nás to dospělí odnaučili), trénovat a pro jejich posílení aktivovat energetické tělo - to je zdrojem této síly.


INTUICE - je pocit, že se v nejbližším okamžiku něco stane - cítíme přítomnou energii situace, prostoru, lidí, svého okolí - a stejně jako oči (smysl fyzického těla) vidí přijíždějící vlak a on nás za chvíli těsně mine se vším rachotem, pachem, mrakem prachu a závanem vzduchu, tak empatie (smysl energetického těla) cítí příchod energie, která nás v nejbližší chvíli zasáhne a dá nám možnost se na to odpovídajícím způsobem připravit, nebo se tomu vyhnout, nebo z toho naopak vytěžit maximum. Vycítíme tak o chvilku dříve, než se to stane, rozhodnutí jiného člověka, výbuch hněvu, propuknutí v pláč, nebo smích, to, že jsme právě někoho třeba slovem, nebo činem ranili a on se stáhl do ulity své nerozhodnosti, nebo naopak jsme někoho povzbudili k činu, se kterým dosud váhal .... Vycítíme, co za chvíli udělá dav, nebo kolektiv, nebo příroda .... Se silně rozvinutou intuicí můžeme rozumět všemu, co se děje okolo nás a předvídat a zároveň ovlivňovat jednání lidí, se kterými jsme v nějaké energetickém dotyku (společenském, pracovním, osobním, milostném ....).

EMPATIE - je schopnost energetického těla rozpoznat vnitřní pocitové naladění jiné osoby (člověka, kolektivu lidí, ale i zvířete) a tak pochopit jeho chování, nebo porozumět lépe situaci, která jej a tím i nás ovlivňuje. Zjistíme tak, že není dobrý čas něco chtít, protože druhý právě prožívá nějakou bolest, vycítíme, kdy je v pohodě, kdy má radost, kdy se necítí bezpečně, kdy váhá, nebo kdy mu prostě vůbec nesedíme a nechce naši přítomnost, byť to ze společenských důvodů nedává navenek znát. Empatie nám pomůže zorientovat se v ostatních lidech a jednat s nimi podle toho, jak jsou naladěni - dokážeme tak vše, co chceme, mnohem lépe načasovat a nasměrovat na tu správnou a pro naše záměry příznivou chvíli.

JASNOZŘIVOST  -  je tak trochu vyvinutější intuice, která zasahuje mnohem dále proti toku času - i mnohem šířeji v prostoru. Jde o pochopení energetické rovnice příčiny a následku. Jednoduše řečeno - když v této chvíli něco udělám, mé energetické tělo díky jasnozřivosti už dokáže pocitově vycítit, jaké odezvy můj čin (mé slovo, mé rozhodnutí, nebo naopak má pasivita) bude mít v dalších dnech, týdnech - a třeba i na úplně jiném místě a u jiných osob. V naší civilizaci si tyto lehké a nesmělé záblesky polospícího slabého smyslu energetického těla vždy násilně potlačíme nějakou "logickou" konstrukcí mysli - ale mysl je už svou povahou "sedmilhář", zatímco jasnozřivost nám prostě jen bez čehokoli vedlejšího dává jako energetické zrcadlo pocítít, Jak se za pár dní "z lesa ozve to, co do něj dnes voláme".

SENZIBILITA  -  Je citlivost našeho energetického těla na energetické projevy okolí, prostředí, místa, krajiny, budovy, prostoru, ve kterém jsme. Běžně i civilizovaný člověk (tedy takový, který je jednostranně zaměřen jen na smysly fyzického těla) vycítí, zda je mu tam, kde zrovna je, příjemně, nebo nepříjemně. Zda v něm dané místo vyvolává neklid, nervozitu, či dokonce agresi - nebo zda jej nabíjí, vylaďuje, zda na něj působí relaxačně, nebo svěže a radostně. Je pak na tréninku tohoto smyslu, jak jej dokážeme zesílit a jeho energetické podněty interpretovat (známe například lidové "proutkařství", kdy se v zemi hledá voda, nebo hledání tzv. "patogenních zón" v obydlí a pod ...). V každodenním praktickém životě jde o základní rozpoznání "kompaktibilního", nebo "nekompaktibilního" prostředí pro nás. Bude nám v novém bytě příjemně, nebo nebude? Základní otázka, kterou nevyřeší logická úvaha, ale pocitová senzibilita energetického těla.


      Proč už všichni hned teď své energetické smysly nepoužíváme, když je to vlastně nejen jednoduché, ale především všem zcela vrozené a přirozené? I odpověď je jednoduchá. Protože už k tomu nemáme volnou energii.

       Když si chci koupit novou televizi, ale nemohu, i když mi ji nabízí pět obchodů v ulici a stovka e-shopů na internetu - protož jsem už všechny své peníze z výplaty na tento měsíc utratil za něco jiného - tomu rozumíte?

      A když chci aktivovat své energetické smysly, které jsem dosud nepoužíval - ale nevím, jak na to, protože mám všechnu svou energii, kterou za den mohu vydat, již vloženou do jiných svých denních činností, myšlenek a úkolů - chápete, že je to principiálně úplně stejné?

     A když tedy tu televizi opravdu chci, musím potřebné peníze někde nevydat a tím si na ní ušetřit - a když chci část své energie nasměrovat do dosud latentních (spících, neprobuzených) energetických smyslů, aby se probraly a koukaly mi být k praktickému užitku, musím ji také někam přestat dávat a tím ji odklonit tam, kam chci - chápeme se, že? Věřím, že ano.

      Krátce shrnuto - je třeba poznat své energetické příjmy a výdaje a proměnit co nejvíce své energie vázané na energii volnou. A tu pak použít k práci na energetickém těle. A o tom zas v další kapitole této rubriky :-)

Doporučená a zajímavá videa z originální produkce NET-TV Mozaika - přihlašte si odběr našeho You Tube kanálu :