Začínáme s reálnou sebeobranou


      Největší překážkou výuky sebeobrany pro dívky a ženy je jejich častý postoj - reakce na ukázky a videa s bojovým uměním žen : "Teda holky, super, fandím vám ..... ale já na tohle nejsem, to bych nikdy nedala, nedokázala, to by mi nešlo, na to jsem moc slabá, na to jsem už stará ..."

       Chápu podobné reakce u ukázek silových bojových umění, jako je MMA, Muay Thay, box .... u vojenských systémů, jako je Krav Maga, nebo Musado, u sportů, kde je potřeba rychlost a velký pohybový, až akrobatický rozsah, jako je Taekwon-Do, Kickbox, Capoeira ....
      Ale praktická základní sebeobrana je právě stvořena pro lidi, kteří výše jmenované (a podobné) styly a školy bojových umění netrénují - právě proto, že se cítí příliš neohrabaní, malí a křehcí, širocí a vysocí ... kteří na to nemají čas, chuť, talent, či se bojových umění přímo bojí.

       Skoro 25 let jsem trénoval sebeobranu děti, teenagery, dospělé muže i ženy, policisty, bodyguardy ..... a jedno je jisté - každá motivace vyžaduje jinou skupinu studentů s jinými dovednostmi. Pokud se chcete stát vyhazovačem v baru, musíte mít sílu, rychlost, reakce, techniku a odolnost na vysoké úrovni. Pokud chcete jezdit na turnaje a vyhrávat poháry, potřebujete hlavně techniku, rozsah, kondici. Pokud se chcete zařadit ke speciálním komandům a zásahovým jednotkám u armády, nebo policie, potřebujete zase výdrž, schopnost orientace, týmové jednání, samozřejmě kondici a techniku ....

       Ale nic z toho nepotřebuje v takové míře žena/dívka, která se jen chce ubránit, nebo dokázat utéct v případě agrese, šikany, znásilnění, obtěžování a pod .... Trénink sebeobrany je snadný - netrénuje se silově, nejsou třeba akrobatické dovednosti, nemusíte nikoho kopat nohou do hlavy, nebo se ve výskoku otáčet o 360°.
       Trénink sebeobrany je o tom, že si do svého vlastního těla - v klidu, postupně - naprogramujete REAKCE !!!!! Reakce na to, že když na vaši hlavu letí facka, tak vám vaše ruce vylétnou nahoru a zakryjí hlavu, zatímco se tělo skrčí a přilepí k zemi a natočí bokem k útočníkovi, aby bylo co nejméně nechráněné a získalo dobrou stabilitu pro další pohyby. Ta reakce musí být naprogramovaná tréninkem do vašeho těla, aby mohlo v případě ohrožení reagovat samo a nečekalo na rozhodnutí hlavy, která třeba strachem ztuhne a žádná rozhodnutí nevydává. TO JE SEBEOBRANA !!!

      A jak s ní beze strachu a obav začít?

  1. Zbavte se postoje, že zrovna vy se nic ze sebeobrany nedokážete naučit. Možná se nedokážete naučit vše - ale cokoli, co do svého těla naprogramujete tréninkem (klidným, pohodovým), se v krizové situaci počítá. Každý naučený pohyb, úhyb, každá reakce může být tím, co vám zachrání život, nebo zdraví.
  2. Vyhoďte si z hlavy myšlenky, že i když se naučíte sebeobranu z tohoto webu, tak se neubráníte zkušeným pouličním bitkařům a rváčům s noži v rukou, trénovaným boxerům a pod .... no, asi se takovým skutečně neubráníte, ale v 99% případů vás nikdo takový obtěžovat nebude. Bude to nějaký zakomplexovaný a zamindrákovaný chudáček, kterému alkohol, nebo droga dodala kuráž a kterého se rychle dokážete zbavit - pokud budete jednat a nebudete se ho bát natolik, že si necháte bez odporu udělat cokoli on chce. Bohužel, drtivá většina žen, které jdou na Policii oznámit znásilnění, nebo přepadení a okradení, jsou ten druhý případ - přitom by stačilo tak málo !!!!
  3. Základ je v prevenci - nejlepší sebeobranou je nebýt v daném čase na nesprávném místě. Vy nechcete vyhledávat souboje a prát se na ulici - vy chcete jen mít možnost se ubránit, nebo utéct - v situaci, kdy se nesprávném místě ve špatném čase přeci jen ocitnete. Práce osobního ochránce (bodyguarda) není v tom, bojovat a střílet - ale připravit pro svého klienta celý den, program, cestu, pobyt, jednání .... tak, aby jej nikdo neobtěžoval, neotravoval, neohrozil, nezranil, či nezabil. Proto si předem vybírá místa, situace, trasy, předem odhaduje nebezpečí a rizika a dělá protiopatření, vyhýbá se všemu, co by mohlo přinést problém .... - to je práce osobního ochránce a sebeobrana je o tom, být osobními ochránci sami sobě - případně svým nebližším.
  4. TRÉNINK JE NUTNÝ !!! Z videí se můžete naučit sebeobranu, ale nikoli pouhým koukáním - jen opakovaným a déledobějším tréninkem. Hlava totiž, jakkoli rychle chápe  (podíváte se na video a hlava řekne: "primitivní, jednoduchý, chápu, stačí ..."), vše, co vidí, zase velice rychle zapomene. Kdežto vašemu tělu vše trvá daleko déle, než nový pohyb, nebo způsob přijme za  vlastní (klidně týdny, měsíce ...) ale pak už ho bude mít v sobě napořád naprogramovaný a bude jej instinktivně provádět vždy, když na to přijde situace - a hlavy se ptát vůbec nebude. To je to naprogramování těla, o které usilujeme. V této videoučebnici máte JEDNU VELIKOU VÝHODU - vy si zvolíte, kdy, s kým, kde, v kolik a jak dlouho a co budete trénovat - a máte to zdarma !!
  5. Začněte klidně sami/samy (toto je sebeobrana primárně pro ženy, mohou podle ní ale klidně trénovat muži, větší děti i aktivní senioři). Začněte v klidu, pomalu. Pusťte si popořadě videa, prohlédněte si rubriky základů, videa a jejich popisy a pomalu podle nich začněte cvičit. Najděte si kamaráda/kamarádku do dvojice a procvičujte videa jedno po druhém - pomalu, klidně, měkce, neubližte si, nedávejte do tréninku ani sílu, ani rychlost - programujte tělo tím, jak procítíte každý pohyb a porozumíte mu. Síla, dynamika, rychlost, tvrdost .... to vše přijde později - na začátku vstřebejte základy a principy.
  6. Stačím vám na počátku tréninku pochopit následující : základem všeho jsou jednoduché pohyby a postoje - bojový střeh s dobrým těžištěm, stabilní, ale zároveň pohyblivý, s dobrou rovnováhou, natočený spíš bokem  soupeři a s dobrým krytem (štítem) z rukou. Ve střehu se naučíte uvolněně a měkce chodit, posouvat se, uhýbat, otáčet se, couvat i jít dopředu. Současně se naučíte několik základních bloků (kryty rukama), úderů a kopů pro protiútoky. Od základních pohybů přejdete k nejrůznějším kombinačním technikám, které jsou složeny právě ze základních pohybů (kroků, úhybů, bloků, úderů a kopů), které jste se učili jako první. Není třeba si všechny kombinace zapamatovat, nejsou to neměnné sestavy - jejich účelem je naučit vás dávat k sobě základní pohyby tak, aby odpovídaly reálné situaci - a ta je pokaždé jiná. Ve skutečnosti žádné předepsané kombinace neexistují - ale vaše tělo si neustálým tréninkem předložených různých kombinací začne samo vymýšlet a sestavovat své vlastní - podle reality situace, ve které právě jste. Poslední tréninkovou fází je volný měkký cvičný sparring - tedy simulovaný volný boj jen s měkkým kontaktem, není potřeba si ubližovat. Jeho účelem je nechat tělo volně plynout, neblokovat jej zmatenou a vystrašenou hlavou a dovolit mu převést naučené základní pohyby a takové vybrané kombinace, které vám nejvíce "sedí", do intuitivních reakcí, které v reálné situaci významně šetří čas a umožní vám rychle a účinně reagovat - bránit se, zasazovat protiútoky, dostávat se ze sevření a držení a najít cestu k úniku, je-li to možné.
  7. Jinými slovy - každý člověk se v základní škole učí písmena abecedy (a to jsou základní pohyby sebeobrany - je jich jen několik, stejně jako písmen abecedy). Z písmen pak sestavuje správná slova (slova, sestavovaná z písmen - a je jich obrovské množství - stejně jako kombinací v sebeobraně). Není potřeba si všechna slova pamatovat, je ale nutné je umět z písmen podle potřeby sestavit. No a pak slova používáme v naší řeči - mluvíme, píšeme .... nekonečný oceán slov a vět - každá jiná - stejně jako bojových situací a útočníků v reálné pouliční obraně - stejně jako v cvičném sparringu. Stále je toto vše ale jenom sestavování základních pohybů do správných kombinací a jejich volného plynutí s realitou.
  8. Závěrem - nikým a ničím se nenechte odradit - trénujte s kamarády, s partnery, sourozenci, s rodiči - i sami/samy - podle videí. Cokoli se naučíte, vám jednou může zachránit život. K tomu získáte celoživotní užitečné návyky, jak pracovat s rovnováhou, s těžištěm, jak se krýt, když na vás něco letí (větev, kámen ...), jak padat při zakopnutí, velmi se vám zlepší a zrychlí podvědomé reakce (neocenitelné například při jízdě v autě) a co je velice důležité - velmi se vám zvedne zdravá sebedůvěra a sebevědomí - bude to z vás cítít na dálku a mnohem méně lidí si vás dovolí nějak obtěžovat, ponižovat, šikanovat a pod ... Všechny ty chytráky okolo vás a z facebooku a pod ..., co ze závisti plácají nesmysly jako "to se nikdy nenaučíš", "to nemá cenu, stejně se na ulici neubráníš", "to je pitomost, učit se podle videí, to nefunguje", spláchněte do záchodu a vůbec se jimi nenechte ovlivnit. Nakonec, je to váš život, vaše zdraví, vaše vůle, vaše sebevědomí, vaše rozhodnutí - ne jejich :-)

Jak vypadají výuková videa BODYGUARD COMBAT ART