Vzorkování I.

Vratislav Horálek, Jiří G.K. Ševčík, Eva Čurdová, Václav Helán a kol., Nakladatelství 2 THETA 2010


     Poznávání okolního světa je založeno na zobecnění poznatků, získaných z výběru celku. Výběr z celku, vzorkování, je tak přímo zodpovědný za úroveň získaných poznatků. Skutečnost, že vzorkování je neoddělitelně spojeno s lidskou činností, je základem adaptivního systému poznání, odráží v sobě jak pravděpodobnostní úroveň shody se skutečností, tak i časovou a ekonomickou náročnost.

      Základní podmínkou objektivního hodnocení jakosti vstupních materiálů, meziproduktů i výrobků je získání vzorků reprezetujících celek. Jestliže získané vzorky nereprezentují celek, získáváme i při použití velmi přesných analytických či dalších zkušebních metod zkreslené informace ve formě stranných odhadů sledovaných znaků. Stranné hodnoty pak mohou způsobit narušení technologických postupů, výrobu vadných produktů, vyvolat neoprávněné reklamace a neopodstatněná rozhodnutí.

     Celé generace analytických chemiků slýchaly moudré věty o tom, že sebedokonalejší analytická metoda a sebedražší analytický přístroj nepřinesou použitelné výsledky, pokud zkoumaný materiál nebyl správně vzorkován. Přesto však vývoj a použití metod správného vzorkování vždy pokulhávaly za rozvojem metod analytických.

     Abychom pomohli vyplnit tuto mezeru, organizujeme od roku 1999 pravidelné kurzy "Odběry vzorků" a vydáváme k nim sborníky přednášek. Tyto naše snahy nyní vyústily ve vydání předkládané knihy. Protože problematiky vzorkování je neobyčejně široká, rozhodli jsme se téma rozdělit do tří knih.

      Kniha první, kterou máte před sebou, obsahuje obecné otázky vzorkování. Je zde přehled základních termínů s citacemi platných norem, správné zásady vzorkování, základy statistiky ve vzorkování a celkový postup vzorkování, vysvětlený na konkrétním příkladě.

Nakladatelství 2 THETA  2010     www.2theta.cz