Výuka filmového herectví - celoroční kurz s autorským seriálem na NET-TV Mozaika EU


Je právě vhodný čas se přihlásit a začít - i když začnete již nyní s námi natáčet, připravovat seriál a učit se hrát, léto se nepočítá do platby kurzu a placený kurz vám začne běžet od prvního září 2018!


      Internetová televize Mozaika vždy "koketovala" s herectvím před kamerou a již několik let pořádáme workshopy a kurzy herectví. Je trochu těžší nacházet svou naprosto originální a vlastní cestu, ale během let jsme hodně směrů zkusili, dost se nám povedlo, z něčeho se stala slepá ulička a dnes již přesně víme, co můžeme nabídnout a co bude fungovat.

     Víme, že dělat herecké kurzy tak, jako je dělají všichni, nemá moc budoucnost v době, kdy se herectví před kamerou neskutečně mění a podléhá vlivu bleskových změn v technologiích, v procesu natáčení a střihu, ve vnímání médií, v obrazové kvalitě a rychlosti internetu a v naprostém převálcování klasických televizí a kin sociálními sítěmi, jako je Facebook, You Tube, Twitter a Instagram. Je třeba jít s dobou, snažit se ve všem novém najít to dobré a hodnotné a neutopit se v nepřehledné bažině všeho nadbytečného - a zbytečného.

     Už před rokem jsem si jako ředitel a producent televize Mozaika a hlavní lektor kurzů herectví uvědomil, že většinu klasického natáčení (filmový záběr, zvukový záznam) dnes již zvládne i běžná HDV videokamera, či v lepší variantě 4K videokamera. V sezoně 2017/2018 jsme i začali pracovat na vlastním webseriálu - což se ukázalo jako ideální nápad pro originální herecké kurzy - jen bylo třeba vyladit optimální podobu a produkci webseriálu a k němu navazující výuku filmového herectví.

     V tomto okamžiku - na jaře 2018 - jsem se rozhodl kompletně celý herecký kurz "restartovat" a využít všech dosud získaných zkušeností a nápadů.

     Celý kurz herectví je nyní postaven zrcadlově obráceně, než všechny jiné herecké a dramatické kroužky a kurzy - nezačínáme kolektivními cvičeními a jazykolamy a základními cviky ..... abyste se někdy na konci kurzu dostali k nějaké malé roličce v závěrečném divadelním představení.  My začneme tím, že v produkci NET-TV Mozaika EU právě vzniká zcela nový autorský webseriál, ve kterém začnou hrát první role členky redakce - Michaela Lucie Hanzlíková, Eliška Kůrková a Lucie Hančlová. K nim se přidá několik dalších postav různého věku, zaměření a dovedností a vytvoří tak stabilní základ pro navazující krátké epizody příběhů ze současného života - malých seriálových příběhů, které se dějí denně nám všem, které vznikají z našich dosavadních činů, myšlenek a rozhodnutí a které mají přirozený dopad na naši nejbližší budoucnost. Proto jsem webseriál pojmenoval již v první verzi "Kronika budoucí přítomnosti" a tento název mu ponechám i nyní.

    Použití několika stálých postav v seriálu, které budou rozehrávat tyto drobné příběhy, umožní průběžně přidávat v epizodních rolích nové postavy do nejrůznějších epizod a dávat jim nejrůznější charaktery a herecké výzvy - tyto postavy si zahrají všichni kurzisté bez rozdílu, ať je to dítě, teens, dospělý muž, či žena, či senior - každý, kdo se do hereckého kurzu přihlásí, si zahraje několik různých postav, rolí, charakterů, dějů, scén a seriálových epizod. "Hlavní role" vám budou ve skutečnosti pomáhat a "nahrávat" na vše, co si v seriálu vyzkoušíte a co se naučíte.

      Při nastudování, zkoušení a samotném hraní a natáčení vašich rolí a postav, které vám napíšeme na míru, vás budeme  zároveň všemu trpělivě a prakticky učit. Nebudeme vás unavovat bezduchými cvičeními a teorií divadelní historie a pod .... k tomu slouží herecké školy a konzervatoře. Vy budete rovnou hrát a získávat praktické zkušenosti v reálném natáčení.

      Nyní má televize Mozaika k dispozici vše, co je třeba. Natáčet dobré herecké scény bez potřeby drahých animačních triků se dá lepší videokamerou - pokud zůstaneme věrni internetu, máme vyřešenu i produkci a distribuci - díly seriálu půjdou zdarma ihned do celého světa. Stejně tak jsou k dispozici mikrofony pro kvalitní zvuk a počítačové programy pro dobrý a citlivý střih a základní úpravu natočeného materiálu (probarvení, dosvětlení, výřez a pod ...). Máme k dispozici obrovskou hudení databanku a produkujeme i vlastní písničky pro seriál ve velmi kvalitním partnerském nahrávacím studiu na Praze 6 - je všem účastníkům kurzu plně k dispozici.

To je nový a náš styl výuky filmového herectví, realizovaný v podnímkách videotvorby pro internet.  Zaujalo vás to? Právě teď je ideální doba pro přihlášku do kurzu !!  Teď se přihlašte, teď hned začněte a placená doba vám poběží až od prvního září 2018 - celé léto máte zdarma !!!


     Kurz filmového herectví je otevřen zájemcům a zájemkyním od cca 14 let jakkoli výše.  90% natáčení i přípravy se ale bude celoročně odehrávat v Praze a proto je na vašem zvážení (v případě nezletilých na zvážení rodičů), zda je pro vás reálné takový kurz dobře využít.  Nebráníme se tomu, aby se nám přihlásil opravdu vážný zájemce/zájemkyně odkudkoli z republiky, ale bude muset dojíždět a účastnit se kurzu v Praze. V minulém kurzu byla i účastnice z Německa a také to šlo. Občas vyjedeme i natáčet jinam, dokonce plánujeme opakované výjezdy s natáčením do Francie (Paříž, Saint Tropez), ale to není možno nijak osobně nárokovat předem, vše vyplyne z průběhu kurzu.

     Styl vedení kurzu je zcela individuální. Po přihlášení do kurzu se s vámi já osobně formou pohovoru a kamerové zkoušky seznámím, probereme co zvládnete, co chcete, jaké jsou vaše možnosti a odkud a jak začneme. Začnete nastudovávat první malé role a učit se přebírat první základní charaktery. Při této přípravě vás budeme učit práci s dechem, hlasem, mimikou, gestikou, prostorem, rekvizitou, hereckým partnerem, prostorem pro natáčení, technikou .... vždy v rámci vaší role. Jakmile odehrajete svůj seriálový příběh, napíšeme vám další a postavíme před vás novou hereckou výzvu. A opět budete ihned získávat přímé praktické zkušenosti.

     Svou přípravu si časově stanovíte vy sami.  Vy sami si určíte, jak často a kdy se budete kurzu, své roli, přípravě, natáčení a pokroku v herectví věnovat. Stejně tak si sami určíte, jak dlouho v kurzu budete. Kurz bude probíhat nepřetržitě celoročně, ve webseriálu budou neustále navazovat na hlavní postavy vaše nové příběhy, charaktery a role, můžete hrát delší dobu jednu postavu a vyvíjet jí, nebo si vyzkoušet různé postavy a charaktery.

     Platíte vždy na tři měsíce dopředu jednotnou částku 5.000,- Kč (platí pro všechny bez rozdílu a bez slev) a to tak dlouho, jak sami chcete. Můžete si vyzkoušet kurz jen na tři měsíce, na půl roku, na rok, či dva, můžete kdykoli kurz po uplynutí zaplacené doby přerušit a po čase se k němu vrátit.

     Napište si o přihlášku a podrobné informace na náš mailkurzy@mozaikatv.cz  (s heslem "herecký kurz")  -  v mailu nám pošlete pár svých aktuálních fotografií (tvář, postava, výrazy ...) a napište, proč máte o herectví zájem, případná praxe, zkušenosti .... odkud jste, věk, kontakt na vás (v případě dětí do 15 let na rodiče). Odpovíme všem. Na tomto mailu, nebo telefonu +420 704 154 406 vám já osobně rád kdykoli zodpovím jakékoli konkrétní dotazy, případně proberu vaše návrhy.

                                                                                                 Jaroslav Polák, ředitel, producent a režisér NET-TV Mozaika EU

Prvním krokem v kurzu jsou kamerové testy výrazů, gest, pohybů, emocí - málokdo má jasno v tom, jak vypadá na kameře, když ..... a v kurzu o tom neteoretizujeme, ale hned natáčíme a víme :-) Každý si tak tvoří svou zcela osobní "učebnici" hereckých poloh.


Michaela Lucie Hanzlíková

první z mnoha originálních songů pro seriál!


Eliška Kůrková