Vytvořte svou knihu života

Tamara Laporte  -  Nakladatelství ZONER PRESS Brno  2018   -  www.zonerpress.cz


Vytvořte svou knihu života

Tamara Laporte - Nakladatelství ZONER PRESS Brno 2018 - www.zonerpress.cz


    Kniha života (Life Book) se zrodila v roce 2011 jako celoroční online umělecký mixed media kurz, zaměřený na osobní rozvoj a uzdravení. Stvořila jsem jej, abych lidi vedla pomocí různých kreativních a sebepoznávacích projektů k osobnostnímu a uměleckému růstu. Mým nejvroucnějším přáním vždy bylo pomoci lidem naučit se milovat a cenit si sami sebe tak, abychom se všichni cítili a pracovali lépe jak pro sebe, tak pro své rodiny a tento svět.
    V průběhu kurzu Life Book studenti každý týden obdrží povznášející a inspirující mixed media lekce, v nichž jsou rozvíjena témata, jako je sebeláska, vnitřní kritik, kreativní blok a změna omezených názorů. Každý rok sdílí své tvůrčí postupy i své názory na téma uzdravení něco mezi šestnácti a dvaadvaceti přispívajících hostujících lektorů.
     Stránky vytvořené v průběhu kurzu na konci roku svážeme do jedné velké a krásné knihy : "Knihy života" (Life Book). Tato kniha pak slouží jako upomínka a oslava cesty, kterou student prošel.
     Od zahájení projektu vzniklo po celém světě tisíce Knih života. Od zahájení hnutí se k projektu Life Book připojilo více než 16 000 lidí z celého světa. Obohacuje jim život, otevírá oči a pomáhá najít osvícení. Lidé, kteří procházejí obtížným životním obdobím, ji často popisují jako záchranné lano. Pro tuto knihu jsem ručně vybrala ty neoblíbenější projekty z prvních šesti let fungování Life Book, které nejvíce ovlivňují lidský život. Doufám, že vám díky nim narostou křídla kreativity a sebelásky.
     Projekty Life Book obsažené v této knize se dají zpracovat buď jako jednotlivé aktivity, nebo je můžete tvořit po skupinách a případně je svázat do knihy. Tento krok je nepovinný. Pokud jednou budete chtít stránky svázat do knihy, tvořte jednotlivé projekty na samostatných arších a jejich zadní strany nechte volné.
     Projekt Life Book můžete začít v jakémkoli okamžiku svého života. Nejsou žádná pravidla, co byste měli, nebo museli. Je to bezpečný přístav, v němž můžete zkoumat své kreativní já a jemně směřovat k svým citlivějším částem.
.....................................
      Kniha "Vytvořte svou Knihu života", která vychází z oblíbené a mnohaleté série online kurzů známé mixed média umělkyně Tamary Laporte, vám nabízí kresebné i malířské projekty, využívající nejrůznější techniky, které vám pomohou uvědomit si a zpracovat vaše osobní problémy a jiné překážky bránící vám v umělecké tvorbě a v dosažení pocitu sebenaplnění.
     Do knihy přispělo několik lektorek, účastnících se projektu Life Book - Roxanne Cobleová, Andrea Gomollová, Alena Hennessy, Mystele Kirkeengová, Ivy Newportová a Effy Wildová - z nichž každá je uznávanou umělkyní, pracující s nejrůznějšími médii.

Další zajímavá a doporučená videa originální autorské tvorby NET-TV Mozaika EU :