Vybrané kapitoly z klinické výživy I.

Pavel Kohout, Zdeněk Rušavý, Zuzana Šerclová, Nakladatelství FORSAPI Praha 2010


      Kniha "vybrané kapitoly z klinické výživy" vychází z Kurzu klinické výživy, který slouží jako základní podmínka k získání osvědčení o způsobilosti k provádění nutriční péče (licence FO16). Jednotlivé části jsou odvozené z přednášek, probíhajících na tomto kurzu. Základ tvoří především kapitoly o diabetu mellitu, péče u pneumologických pacientů, výživě u celiakie či idiopatických střevních zánětů, u pacientů nefrologických a pacientů s jaterní encefalopatií a jaterním selháním. Poprvé je v širokém rozsahu přidávána stať o perioperační výživě, která se zabývá i zrychlenou přípravou a rekonvalescencí (fast track). Přidány jsou i kapitoly o měření energetického výdeje a lékárenské přípravě vaků all in one.

.................................

      Málokterý obor medicíny v sobě integruje v takovém rozsahu klasické i současné znalosti z nejrůznějších oborů medicíny jako klinická výživa a metabolická péče. Tato specializace tak představuje nejen most mezi klinickými obory, ale spojuje i poznatky ze základního a aplikovaného výzkumu s klinickou praxí.

      Publikace "Vybrané kapitoly z klinické výživy" svým obsahem zcela naplňuje svůj název. Čtenář dostává do ruky nejen hotové návody k řešení určitých situací v klinické medicíně, podávaná v přehledné formě, ale zároveň získává obraz oboru klinické výživy a metabolické péče jako integrujícího prvku, spojujícího různé specializace klinické medicíny.


Nakladatelství FORSAPI Praha 2010

 www.forsapi.cz