Vybavení do vězení


      V písemné výzvě k nastoupení výkonu trestu odnětí svobody se dočtete :

      "Protože ve výkonu trestu oblek, osobní prádlo i obuv obdržíte, nenoste s sebou rezervní oblek, prádlo, obuv, ani jiné osobní věci, jako skvosty, potraviny, písemnosti a podobně. Vezměte si s sebou pouze nejnutnější potřeby k udržování osobní hygieny, tedy mýdlo, kartáček na zuby, holící strojek. Dále vhodnou domácí obuv na přezouvání".

      Upřímně řečeno, pokud neznámý autor předešlého textu myslel svá slova vážně, měl by si vězení alespoň na dva měsíce vyzkoušet na vlastní kůži. Pak by poznal, že jediným odstavcem suchého textu v soudní výzvě způsobil mnoho těžkých a strastiplných týdnů tisícům odsouzených, nastupujících do vězení poprvé v životě a z čisté neznalosti prostředí se řídících oficiálními úředními pokyny.

      Kdo už kdy ve vězení byl, jen zakroutí nechápavě hlavou. To, co stojí psáno na soudní výzvě, je ryze účelová dezinformace. Pro vězeňskou evidenci a sklad je pravděpodobně daleko jednodušší přijmout do věznice člověka nejlépe zcela nahého a bez jakýchkoli osobních věcí, aby se nemuselo nic evidovat, než člověka s taškami věcí - na které má ale nárok si je s sebou do vězení vzít. Pokud se budete řídit výzvou "nic si do výkonu trestu nebrat" s sebou, stanou se vám první týdny výkonu trestu peklem na zemi.  Připravte se na to, že za ocelovou branou a žiletkovým plotem věznice vás čeká úplně jiný svět, ve kterém co nemáte u sebe a s sebou, to prostě neexistuje. Tento svět (pro někoho spíš úplně cizí vesmír) má velmi odlišná pravidla každodenního fungování.

      Ano, ve vězení se dá přežít i s úplně prázdnýma rukama, což dosvědčí ti, kteří nenastoupili sami a dovezla je Policie ČR tak, jak je zrovna kde našla, vzala na "cépézetku" (cela předběžného zadržení) a pak dodala rovnou do věznice. Ale půjde o přežívání složité, těžké a smutné, ba dokonce rizikové - přitom se tomu můžete docela snadno vyhnout. S trochou zájmu, snahy a s našimi informacemi.

      Můžete si s sebou vzít dost základního vybavení pro rozumný vězeňský život (aspoň pro první měsíc-dva, než si začnete nakupovat v kantýně), jako civilní prádlo, dostatek hygienických potřeb, potravin, psacích potřeb, věci jako hrnek na kávu, budík, hodinky, zámky na skříňky, ručníky, knihy a podobně. Můžete se vybavit i finanční hotovostí na pravidelné nákupy ve vězeňské kantýně (i když je nebudete mít u sebe, ale na vězeňském kontě). Pokud peníze máte, ve vězení vám to obrovsky usnadní existenci.

      Vězení je samo o sobě docela náročná záležitost, fyzicky i psychicky a je obrovský rozdíl, když jste vybaveni základními potřebami, nebo vás do vězení dodali s prázdnýma rukama a kapsama.

      Na dalších stránkách si povíme, co vše si s sebou můžete - a naopak nesmíte - přinést při svém nástupu do výkonu trestu. Připravte se na velmi odlišnou logiku myšlení. Ve vězení nemusí platit to, co si myslíte, že platí obecně, nebo to, co si myslíte, že máte mít, nebo si musíte obstarat. Je také velmi těžké si zvyknout na fakt, že kdokoli na opačné straně vězeňské mříže má nad vámi tolik moci, kolik ji nemá nikdo nad nikým ve svobodném světě. Dozorce je bůh a vy si zvykejte na univerzální odpověď "provedu".

       První zjištění, které člověk ihned po nástupu do vězení udělá, je, že vše, co potřebuje opravdu nutně, měl mít při nástupu s sebou. Bez ohledu na to, co stálo napsáno na soudní výzvě k nástupu trestu. To je první lekce přežití ve vězení. Na internetu najdete jen útržkovité informace, co si s sebou vzít. Na stránkách věznic a generálního ředitelství Vězeňské služby ČR se dozvíte jen stručně, co s sebou brát nesmíte, ale ani slůvko o tom, co smíte a v jakém množství. A tak si to podrobně objasníme - ale berte opět vše s rezervou a je to v každé věznici trochu jinak - vždy rozhoduje především "Vnitřní řád" té které věznice, vyhlášený ředitelem dané věznice (a pak platí i dobrá nebo špatná nálada těch, kteří vás při příchodu "přebírají").

Co ve vězení mít nesmíte

      Jsou věci, které vám v jedné věznici povolí a v jiné ne, jsou věci, u kterých záleží na momentální náladě vězeňského vychovatele, nebo dozorce u rozbalování vašeho balíku, či listovní zásilky. Může je "přehlédnout", nebo vyhodit do koše, nechat dát do skladu, nebo vám je "omlátit o hlavu" a pak vám je nechat.

       Jsou ale také věci, které u sebe nesmíte mít nikde a jsou i věci, jejichž přítomnost u vás je trestná, nebo vám přinejmenším zaručí velké problémy s následky kázeňských trestů. Proto, než si začneme podrobně povídat, co je ve věznici potřebné, dobré a povolené, si vypíšeme to, na co byste s nástupem do trestu měli nadlouho zapomenout. A to je :

 • Drogy a omamné látky, včetně jakýchkoli nepovolených léků, marihuana a pod ...
 • Alkohol, potraviny s alkoholem, kosmetika na bázi alkoholu ...
 • Mobilní telefony a jakékoli jejich součásti, nabíječky, baterie, sim karty ...
 • Ostré nože a jakékoli jiné zbraně, či sečné, bodné a řezné předměty
 • Tlakové nádoby (spreje) s kosmetikou, barvami, potravinami apod..
 • Nádoby ze skla, obaly ze skla, větší skleněná zrcadla a podobné předměty ...
 • Jedy, výbušniny, žíraviny a podobně nebezpečné látky
 • Elektronika, která neprošla kontrolou věznice a nemá její pečeť

      O většinu nadstandardních osobních věcí (neplatí u osobního prádla, základní hygieny, potřeb pro psaní, knih a časopisů, společenských her a pod ....) musíte ve věznici žádat písemně a počkat, až vám je věznice povolí. Po jejich obdržení si je nechte zapsat do skladové karty. Zejména to platí u dražšího majetku, jako je elektronika, náramkové hodinky, šperky, sportovní vybavení a pod ...

      Šperky a cennosti raději s sebou do vězení nenoste. Kromě snubních prstenů a dejme tomu křížků na krk u věřících, které nosit můžete, vám ostatní cennosti věznice uloží do skladu při nástupu a vydá až při výstupu z výkonu trestu. Finanční hotovost vám při nástupu do výkonu trestu odeberou ihned - ale tu si naopak do vězení s sebou vezměte, v dalších kapitolách si vysvětlíme proč.

      Co se týče elektroniky, tak je omezena pouze na radiopřijímače, televize, DVD přehrávače ... bez nahrávání, USB vstupů, wi-fi .... případně se sluchátky. Cokoli chcete mít u sebe, musí projít skladovou kontrolou (ta někdy trvá i měsíc, či dva) a schvalovacím procesem. Za kontrolu elektroniky zaplatíte ze svého účtu cca 160,- Kč, za to dostanete na rádio nálepku, kterou nesmíte odlepit. Ve vězení nesmíte mít nic, co vysílá signál, na co se dá nahrávat zvuk, nebo obraz, na co se dají ukládat data, nebo fotit, co se může připojit na internet, nebo má vstup na paměťovou kartu, USB a pod ...

      Kontrolou se kromě zmíněného také přesvědčuje, že vám někdo uvnitř přístroje (nebo budíků, hodinek ...) neposílá zakázané drogy, peníze, či jiné věci, nebo že nebyly na zařízení prováděny nějaké nepovolené změny a zásahy.

      Z výše uvedeného textu je tedy jasné, že na fotoaparát, videokameru, mobil, tablet, notebook a jiné věci můžete rychle zapomenout. Protože ve většině věznic můžete mít zásuvku na 220V pouze na chodbě, v kuchyňce a na umyvárně, nebo společenské místnosti - ale ne na cele, je praktické mít rádio, budík, lampičky a jiné věci na elektřinu na tužkové baterie, které se dají dokupovat v kantýně. Na některých pokojích v lehčích věznicích zásuvku mají, povolí vám i televizi, DVD přehrávač .... je to různé. Někde nedělají problém ani z nabíječky na baterie, jinde vám nedovolí ani vyměnit baterii v digitálních náramkových hodinkách.

      Rádio si s sebou berte spíše menší, do ruky a se sluchátky. Někdy ostatní v cele uvítají muziku nahlas, jindy ne a pokud chcete poslouchat rádio po večerce v posteli, tak jedině se sluchátky.

      Neberte si moc drahé věci, můžou vám je ukrást, rozbít .... a je zvykem při výstupu z vězení nechávat své věci kolegům ... rádio, stejně jako náramkové hodinky, budík .... Kupte si něco za pár korun od vietnamců z tržnice a pak to ve vězení nechte.

      Nesmíte mít u sebe žádné nepovolené léky, ani acylpyrin, či neschválené vitamínové přípravky. Na vše, co máte u sebe, nebo ve skříňce, vám musí vystavit povolení vězeňský lékař. Bez povolení můžete u sebe mít tak některé základní věci, jako niveu, náplast, pinzetu a podobně, ale u všeho, co se podobá léčivům, se raději poraďte s vychovatelem, nebo rovnou s lékařem.

      Nalezení nepovolených a zakázaných věcí přímo u vás, nebo ve vaší skříňce, v oblečení, v posteli, ve skříni s pracovním oblečením ... se samozřejmě přísně trestá - od domluvy vychovatelem přes kázeňský trest zapsaný do spisu vězně až k trestu 28 dnů "na díře", tedy na samotce (není o co stát, opravdu).

      Nenapravitelní vězni se většinou nechávají přistihnout s drogama (většinou pervitin), s alkoholem (vězeňský "kvak" z chleba a ovoce), mobilními telefony, nebo finanční hotovostí (kterou ve vězení těžko využijí jinak než k úplatkům). Pokud si někdo z ještě nezkušených odsouzených myslí, že pro takovéto věci objevil "nový" a "neznámý" úkryt někde na cele, nebo na oddělení, tak se obvykle tvrdě mýlí. Dozorci znají své teritorium a vězně déle a lépe a vše, co už kdy koho napadlo, mají zmapováno. Takže pokud chtějí, ukryté věci vždy najdou, i kdyby měli celou celu vyházet na chodbu a rozbít vše, co jim přijde pod ruku - což se na všech typech vězení děje celkem často (proto si třeba nenoste do vězení porcelánový hrnek na kávu, ale plechový - a se vším dalším uvažujte v podobně nastaveném "módu").

      Prohlídky cel i osob, které se ve vězeňském "slangu" označují jako "filcunky" jsou jak pravidelné a očekávané (při odchodu na venkovní pracoviště a příchodu z něj, při návštěvách a pod ....), tak náhodné a nečekané (bleskové prohlídky oddělení, pokojů, nebo cel, i se psem na čichání drog). Osobní prohlídka znamená průchod detektorem kovů (nebo sednutí do detekčního křesla), kontrolu veškerého oblečení (vizuálně i ručně, příslušníkem VS s rukama v rukavicích) i celého těla (ukážete podpaží, chodidla, dlaně, otočíte se zpředu i zezadu, uděláte dřepy, zda nemáte něco vsunuto do konečníku, ukážete ústa ...).

      Dostat kázeňský trest za nalezení telefonu, nebo drog a jiných věcí, to mimo jiné znamená zapomenout na většinu již dosažených výhod, riziko snížení diferenční skupiny, zamítnutí venkovních vycházek, či přerušení trestu. Také vám výrazně sníží šance u soudu při žádosti o podmíněné propuštění. A díra? No, odsedět si měsíc na samotce, kde je postel přes den přiklopena ke zdi, kde nesmíte mít nic ke čtení kromě právnické literatury, nebo bible, kde nemáte u sebe osobní věci, kde porce jídla jsou sníženy na polovinu .... To už hodně "frajerů" donutilo ke klidu. Nechtějte se k nim zcela zbytečně zařadit.

      Být ve vězení za "frajera" s mobilem, či drogama, znamená v očích těch rozumnějších být za hlupáka a potížistu, kterého se straní, protože přináší jen samé problémy. Nedejte na povrchní poplácávání po ramenou těmi, kdo se na vás chtějí přiživit. Ve vězení je především každý sám za sebe a není jediného vězně, který by si nepřál projít branou věznice na svobodu - ať už se nahlas vedou jakékoli jiné silácké řeči.

      Smyšlenky o tom, jak, co a kde komu prošlo a prochází, nechte okolo sebe plynout bez reakcí. Pokud je někdo tak hloupý, že si koleduje o malér a ještě se tím všude okolo chlubí, uděláte nejlépe, když se od něj budete držet co nejdál. Žene se do dalších problémů a vy se přece nenecháte vtáhnout do jeho maléru spolu s ním. Ve vězení se za každé selhání platí dlouho a draze.

      Pokud si u nějaké konkrétní a ne zcela běžné věci nejste jistí, zda ji ve vězení mít smíte, nebo ne, raději se předem zeptejte - před nástupem třeba telefonicky do věznice, po nástupu nejlépe vychovatele na oddělení. Když jste přemísťováni z věznice, kde vám například povolili vlastní varnou konvici, nádobí, patery sportovní boty, do věznice, ve které to dovoleno není, dají vám ve skladu vybrat, zda to chcete nechat uskladněné až do okamžiku odchodu (jinam, nebo do civilu), nebo to (na vlastní náklady) odešlete balíkem domů. Za samotné uskladnění nic neplatíte, ale pokud vám věci za delší dobu výkonu trestu zvlhnou, zplesniví, poškodí se a pod ... nikdo vám nic nedá a nic s tím nenaděláte.

      Jsou i různé drobnosti, nad jejichž zákazy zůstává rozum stát, nebo je jimi nebezpečí vnesení drog dovedeno až do krajnosti ... ale nakonec - přijdete do vězení a v něm nefunguje civilní logika, ale absolutní moc lidí na druhé straně mříží nad vámi.

A tak se setkáte i s takovými jevy, jako :

 • Šampon, či sprchový gel může být pouze v průhledném obalu, aby bylo vidět, zda není uvnitř něco schováno
 • Zrcátko pouze bez ostrých hran, kapesní velikosti, s plastovým rámečkem
 • Zákaz posílání umělých sladidel v balících - nelze je všechny ochutnat, zda v nich nejsou drogy
 • Zákaz civilního ručníku (Bůhví proč)
 • Zákaz mít na civilním triku pro sportování nápisy a knoflíčky (to ani Bůh neví, proč)
 • Nesmíte mít vlastní porcelánový, či keramický hrnek na čaj, či kávu
 • Nesmíte dostat civilní vitamínové preparáty
 • Nesmíte mít u sebe jehlu a niť na šití (ale knoflíky samotné ano ... marťanská logika ...)

Prostě, i toto je vězení .... A vy právě sem směřujete. Začněte si zvykat.