Víno - Sborník aplikačních postupů

Vlastimil Fic a kol.    -  Nakladatelství Theta  2014


     Tento sborník je koncipován jako aplikační manuál k výukovému spisu, který řeší vstup vína do gastronomie. Obsahuje soustavu metodických postupů analýzy vína a apliace párování vína a pokrmů v rámci gasronomických technologií.

     Sborník tedy obsahuje zásadní analytické postupy vína, které jsou nezbytné pro jeho kvalitativní posuzování v průběhu jeho technologických výrobních postupů a jeho stabilizace až do finálního stádia.

Ve sborníku mimo mnohého jiného naleznete například :

  • Analytické laboratorní hodnocení moštu a vína
  • stanovení cukernatosti
  • stanovení kyselosti stanovení konzervačních látek
  • stanovení minerálních látek
  • Stanovení bílkovin
  • stanovení barviv - ve víně
  • Mikrobilogická analýza
  • Technika pro postupy výroby  a pod ....

      Zcela nezbytná součást knihovny každého, kdo víno pěstuje, vyrábí, prodává, či posuzuje.

vydal Ing. Václav Helán- 2 THETA Český Těšín

 www.2theta.cz