Vesmír jako na dlani

Christophe Galfard,  Nakladatelství Argo a Dokořán  2016


     Kdyby lidstvo dokázalo nějakým způsobem zachytit všechnu energii, kterou Slunce vyzáří za jedinou sekundu, pokrylo by to celosvětovou spotřebu energie asi na půl miliardy let.

    Kdyby bylo Slunce velké jako meloun, miniaturní Země by obíhala asi 43 metry od něj a potřebovali bychom lupu, abychom ji uviděli.

     My lidé žijeme asi pod stovkou kilometrů vzduchu, který přiléhá k povrchu Země. Jsme hustší než vzduch. Nelétáme. Jsme lehčí než země, proto se pohybujeme na ni. Občas se některým věcem (nebo zvířatům) podaří vznést se nad zemský povrch, ale vyžaduje to energii a obvykle to netrvá dlouho a zase se vrátí na zem. Ledaže bychom byli lehčí než vzduch, což u zvířat nikdy nenastává (a bylo by to pro ně dosti nešťastné).

     Při současném stavu našeho vědění nedokážeme cestovat z jednoho konce vesmíru na druhý, nejen během života jedné generace, ale ani během života tisíce generací. Zatím to lze jenom v naší mysli. Ale před pár generacemi trvalo měsíce dorazit z Austrálie do Evropy - dneska je to záležitost několika hodin. Nevíme, co z teoretické práce vytěží budoucí technika. Nevíme, co nám jednoho dne umožní obecná teorie relativity.

     Christophe Galfard, fyzik, popularizátor vědy a spolupracovník Stephena Hawkinga, se pokusil napsat průvodce po divech života, vesmíru a vůbec formou snadno přístupného vyprávění. Po čtenáři se nežádají nic více, než aby zapomněl na obavy z neznámého a zapojil svou představivost. Autor ho pak bude doprovázet na cestě k jádru atomu i do nitra hvězd, do dálav prostoru i času.

Nakladatelství Argo a Dokořán  2016
www.argo.cz     www.dokoran.cz

recenze zveřejněna 5. února 2017