Velká kniha horoskopů

Olga Krumlovská, Nakladateství Brána 2017


     Vážení čtenáři, úkolem této knihy je ukázat vám, že všechny astrologie, ať už se jedná o běžně užívanou astrologii, které jsme si zvykli říkat Evropská, až po horoskopy indiánské, keltské, nebo cikánské,si jsou svými charakteristikami velmi podobné. Lidé, narození v určitém období, mají totiž velmi podobné charakteristické vlastnosti, vlohy, dispozice, osud. Toto si za dlouhá tisíciletí vysledovaly různé civilizace, které se vzájemně neznaly a nemohly se ovlivňovat. K pojmenování svých znamení použily symboly, které jim byly blízké a odpovídaly nejvíce vlastnostem daného znamení. V indiánské astrologii to byla zvířata, v egyptské jejich božstva, my užíváme souhvězdí zvířetníku, zatímco staří Keltové pojmenovali zrozence jednotlivými stromy svého posvátného lesa. Ať už jsou pojmenována znamení jakkoliv, jedno všem zůstává společné - základem všech astrologií jsou vždy hvězdy nad hlavou.  Nahlédněte proto do tajů jednotlivých astrologií a přesvědčte se sami o tom, jak velmi si jsou vzájemně podobné.

.................................................

     Autorka více jak tří desítek knih o astrologii, lidovém léčitelství, józe a jevech mezi nebem a zemí přichází s knihou, ve které srovnává jednotlivé astrologie. V publikaci najdete základní charakteristiky horoskopů evropských, orientálních, keltských, cikánských, egyptských i   indiánských. Můžete posoudit, jak velmi se vzájemně znaky a dispozice zrozenců určitého období shodují, i když se jednotlivé kultury vzájemně neznaly a nemohly se ovlivňovat.

Nakladatelství Brána 2017

 www.brana-knihy.cz