Věda víra věčnost

Marie Mihulová, Milan Svoboda  -  Nakladatelství Santal  2016


     Věda je pojem v podstatě stejně tak bezbřehý, jako je víra.  Co je věčnost, to se teprve lidstvo snaží (a zatím bez úspěchu), pochopit.  Všechny tři termíny vyvolávají mnohem více otázek, než odpovědí a s každou odpovědí přicházejí další a další otázky.

     V této knize se autoři pokusili přispět k rozšíření běžného pohledu na charakter reality - a jak bezbřehá je to tématika, to je názorné už jen při pohledu na názvy částí knihy (v každé části jsou až desítky kapitol) :

 • Kvantové paradoxy a záhady kosmu
 • Vnitřní vesmír a iluze evoluce
 • Kdo má patent na rozum
 • Za hranice vědy
 • Škola základ života
 • Bílá místa medicíny
 • Léčitelé a strašidlo pavědy
 • Mezi nebem a zemí
 • Tajemství minulých generací
 • Kosmická zbožnost
 • Mysterium vědomí

    Co je věda, co je víra, kde jedno začíná a druhé končí, kde se překrývají a kde odhalují místa, o kterých lidská mysl ještě ani neumí uvažovat ?


Nakladatelství Santal  2016

www.nakladatelstvi-santal.cz