Ve stínu Islámu

Jiří Gebelt a kol.  -  Nakladatelství Vyšehrad 2017


     Islám a nemuslimové, náboženství v Osmanské říši, křesťané na Blízkém východě, Asyřané/Syřané, Arméni, Koptové, Maronité, Alawité, Alevité, Drúzové, Járesáni a Šabakové, Jezídi a Mandejci ...

     Titul "Ve stínu Islámu" rozehrává celou škálu významů. Zatímco na Blízkém východě je stín chápán jako zdroj ochrany před žhnoucím sluncem a má tedy konotace spíše pozitivní, v našem prostředí chápeme "být v něčím stínu" jako méně významné, či podřadné postavení. Jak marginalizace menšinových náboženství, tak status "chráněného lidu" (ahl adh-dhimma), jejž islám některým menšinám přiznává, je sice tématem knihy, přesto chce zvolený název vyjadřovat primárně něco jiného : odkazuje na to, jak malé pozornosti se těmto skupinám dostává. V tomto smyslu je záměrem předložené monografie nechat menšinová náboženství vystoupit ze stínu islámu, tedy ze stínu pozornosti, jež se soustřeďuje na většinový islám, a to v kontexku proměn, jimiž region Blízkého východu prochází.

....................................................

      Země Blízkého východu procházejí složitými změnami, které zásadním způsobem ovlivňují život menšinových náboženských komunit. Pád režimu Saddáma Husajna, občanská válka v Iráku, její následné přenesení do Sýrie a události tzv. arabského jara přivedly některé menšiny na práh jejich existence, jiné, jako například syrští alawité, jsou zase důležitými aktéry tohoto dění.

Nakladatelství Vyšehrad 2017     www.ivysehrad.cz