Vánoce a Adventní svátky v ČR a Evropě

Proč zdobíme stromeček, jíme kapry, proč se děti bojí čerta, kde vznikly dárky, Štědrý den, půst, advent, narození ježíška, koledy, jaké jsou tradice a zvyky, vánoční písně a koledy, jídla a vše další v reportážích, písních a vyprávění.


     Vánoce a oslavy, zvyky a tradice s nimi spojené, jsou svátky křesťanskými, spojené s křesťanským náboženstvím. Původně ale překrývali obdobné pohanské rituály a oslavy a zřejmě to byl jeden z hlavních motivů jejich vzniku - "pohanské" nahradit vlastním.

     V říši římské, kde se křesťanství zrodilo, se slavily "Larentálie", při kterých se oslavovala domácí ochranná božstva a také "Saturnálie", tedy oslavy boha Saturna. Nejprve jako jednodenní (17. prosince) a zhruba od roku 45 n.l. se rozšířily na vícedenní (17. - 23. prosinec). Při Saturnáliích se lidé veselili, pořádali hostiny a měnili si dárky, nejčastěji hořící svíčku, jako symbol světla vneseného do tmy. V této době oslav byly uzavřené i úřady, či školy a traduje se, že se i otroci na chvíli stali rovni svým pánům.

     Na území Keltů a druidů se řada obřadů prováděla i před příchodem křesťanství a církev je jen převzala do svých svátků. Zimní slunovrat, kdy slunce začalo opět přebírat vládu nad zemí od zimy, změnila církev na oslavu narození Ježíše Krista.  A tak se obdarováváme maickým jmelím a zdobíme vánoční stromečky, tvoříme adventní věnce, pálíme purpuru a jíme vánoční rybu - jen už významově s tím, co bylo našim předkům vnuceno katolickou církví.

Před třemi lety se divákům televize Mozaika velmi líbila tato naše reportáž o vánočních zvycích a tradicích. Letos a v příštích letech na video navážeme a zpracujeme nejrůznější tradiční i moderní vánoční akce, zvyky, jídla, trhy, atrakce a tradice u nás i po Evropě. Sledujte přibývání příspěvků, videí, koled, receptů a všeho dalšího na této stránce webu naší televize.


Co zajímavého pod vánoční stromeček vám dnes můžeme doporučit :