Ukázky cvičného sparringu

Umíte základní pohyby, učíte tělo umět je poskládat do různých kombinací, odpovídajících realitě a ještě potřebujete oživit a urychlit intuitivní reakce a rychlost, se kterou na různé útoky reagujete. Ve volném sparringu se tohle vše získá - v podstatě provádíte volný boj, necháte tělo regaovat na útoky, přecházet do protiútoků a případně do sevření a znehybnění - děláte to měkce, lehce, pomalu - a tělo tak získává potřebné intuitivní rozhodování a rychlost.


     Úvodní lehký sparring, zaměřený na obranu beze zbraně proti útokům s jednou tyčí v ruce - trénink v tomto pojetí je zcela volný, bez zpevňování při útočích, pomalejší, ale plynulý, oba se neustále pohybujte, měňte pozice, střehy, můžete trénovat i v nerovném terénu, například v lese, na písku, nebo v místnosti, kde jsou stoly a židle ... cílem sparringu je naučit tělo instinktivně reagovat - nejen pro svou obranu, ale i umět načasovat a provést protiútoky, umět vstoupit do nápřahu útočníka, najít jeho odkrytá místa a zasáhnout je. Obrana se v tomto případě zaměřuje na blokování ruky, která drží tyč - nikoli tyče samotné.

      Úvodní lehký sparring, zaměřený jen na práci rukou, kdy se současně bráníme proniknutí úderu skrz naše paže, případně sevření krku a pod ... a totéž se přitom snažíme "udělat" partnerovi - tedy proniknout jeho obranou s úderem, sevřením ... Vše se děje plynule, měkce, v pomalejším tempu, s uvolněným dýcháním - zde nejde o to, kdo koho "přepere", ale o to, umožnit vašemu tělu vložit si do podvědomé pohybové paměti reakce a pohyby rukou při bojovém střetu.