Údery a kopy

Přímý úder, hák, švihový úder - pěstí, či plochou dlaně, kladivový úder, facka, sek malíkovou hranou, údery lokty, údery prsty. Přímý kop, boční kop, kop ze strany, švihový kop, kopy kolenem, prošlapy , nakopnutí, dupnutí ....


Přímý úder spodní plochou otevřené dlaně zdola na bradu jako protiútok - Úder spodní plochou dlaně je zásadně lepší i pevnější pro ženy a dívky, protože dobrý a silný úder sevřenou pěstí vyžaduje zpevněné a tréninkem na boxovací pytel "otužené" zápěstí. Netrénovaný člověk ani netuší, jak má vlastně zápěstí pro přímou ránu sevřenou pěstí slabé. Jakmile ale nastavíte při úderu spodní plochu dlaně, musíte odtáhnout prsty a tím se vám dlaň, zápěstí i předloktí automaticky zpevní a dostane do jedné přímky - pak můžete udeřit opravdu silně a bezpečně, případně do úderu vložit váhu celého svého těla a protáhnout ho až do odhození protivníka dozadu.

Dril - údery, bloky a protiúdery  Rozdíl mzi technikou a drillem je v tom, že technika končí zneškodněním útočníka, nebo únikem, kdežto drill je jen trénovaná krátká kombinace, na kterou si musí tělo zvyknout a "přijmout ji za svůj pohyb" V této ukázce vidíte sekvence úderů na hlavu a spodního háku, obránce vykrývá krytím hlavy a blokem loktom do strany a odpovídá rychlou výměnou přímých úderů z přední a zadní ruky na hlavu útočníka. Vy si můžete vymyslit i jiné vhodné kombinace a trénovat je, neboli "drillovat".

Drill přímých kopů z přední a zadní nohy  driil kopů do těla partnera je vhodný pro dívky, které se kontaktu bojí, nebo se ostýchají někoho udeřit, nebo kopnout - byť lehce, v rámci tréninku. Ale sebeobrana, to není sportovní box, nebo taekwondo s kopy na dlouhou vzdálenost - sebeobrana je zcela kontaktní, zvláště sebeobrana pro ženy - je to o sevření, držení, obejmutí, zalehnutí .... a na tréninku se dívky učí nejen technice bojových pohybů, ale i odbourávání bloků do někoho například kopnout a vůbec se někoho jiného dotknout. Na videu jsou ukázky toho, co trénovat. Partner klade svou vahou rozumný odpor, takže dívka se učí dát do kopu sílu svalů, váhu těla i posun těžiště (jinak se odkopne ona od cíle a sletí dozadu). Přední nohou většinou někoho zastavujeme, kdo je v rozeběhu proti nám, kop ze zadní nohy jde zase proti stojícímu nepříteli a háže ho vzad ....