Účetnictví pro veřejnou správu

Ing. Hana Juráňová, Ing. Karolína Juhászová,  Nakladatelství ANAG 2017


     Publikace, kterou předkládáme, není pouhou účetní příručkou, ale klade si za cíl umožnit rychlou a praktickou orientaci ve složitém systému účetních a ostatních předpisů, platných pro hospodaření různých typů účetních jednotek. 

      V České republice jsou účetní jednotky, vedoucí účetnictví, rozděleny do šesti základních skupin, pro které platí odlišné metody účtování, definované v šesti samostatných prováděcích vyhláškách k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

      Jednou z těchto prováděcích vyhlášek je vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, platná pro sedm různých forem účetních jednotek, pro jejichž hospodaření také platí zcela odlišná pravidla.

     Pro pracovníky účtáren i kontrolních orgánů, auditory, daňové poradce, či konzultanty, je důležité vždy přesně určit, jaký typ účetní jednotky (obchodní korporace, nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace, ÚSC atd.) je předmětem jejich činnosti a na základě toho si přiřadit příslušné právní předpisy - včetně prováděcích vyhlášek, které pro danou účetní jednotku platí.

      Kniha je rovněž doplněna o CD, na němž najdete úplná znění vybraných předpisů (včetně kompletní historie změnových předpisů), které jsou pro účetní jednotky důležité.

Nakladatelství ANAG  2017

 www.anag.cz