Toltécké principy práce s energetickým tělem

Praktický systém pro "lovení" síly k aktivaci, posílení a používání našeho energetického těla


Texty i rubriky na této stránce připravujeme, děkujeme za krátkodobou trpělivost.

     Toltéctví jako pojem možná znáte z knih spisovatele a propagátora tohoto systému Carlose Castanedy, jeho následovníků (Miquel Ruiz, Taisha Abelard a další), u nás z divadelních her, rozhovorů a přednášek herce Jaroslava Duška, jehož výklad ale samotnou podstatu toltéctví moc neobsahuje.

     Toltéctví je stejně všeobsažné a dalo by se říci i nemilosrdné, jako život sám - vše vám nabídne, ale nic vám neodpustí. Toltéctví je tvrdá smlouva, nabídnutá živým vesmírem : "Udělej ze sebe to, co chceš a jdi až tam, kam dokážeš jít - vše potřebné k tomu začít máš okolo sebe. Ale nikdo ti v tom nepomůže, kromě tebe samotného a nikdo neudělá nic za tebe." Toltéctví je osobní a individuální výzva od života, která nám otevírá dveře k jeho plnému prožití.

      Jsme živé bytosti uprostřed živého vesmíru. Díky intuici, přímému vnímání, dnes již také díky vědeckým důkazům a myšlenkovému pochopení víme, že vesmír, Země, lidé ... vše je složeno z hmoty a energie. Hmota a energie se neustále proměňují jedno v druhé, doplňují se, prostupují a podporují a v každé živé bytosti jsou obě neustále přítomné a aktivní.

     I člověk dostal zároveň se životem hmotné tělo i energetické tělo spolu s jeho aktivním vědomím a sílou (kapacitou). Díky hmotnému tělu se hýbeme, jsme v kontaktu s jinou hmotou, jíme, rosteme, pracujeme - díky energetickému tělu vnímáme, cítíme, milujeme, nenávidíme, chápeme a toužíme ....

    V lidské historii byly nejrůzněji směrované civilizace. Byly mezi nimi i takové, co vnímaly energetické tělo mnohem silněji a vědoměji - to byli například "Toltékové" (mágové, šamani, léčitelé i čarodějové předkolumbovských říší jižní a střední Ameriky - říší Mayů, Inků, Olméků, Aztéků a pod ...), "Yamabushiové" (mniši středověkého Japonska, později známí jako ninjové) a další. U nich bylo běžnou životní realitou mít aktivní, probuzení a spolupracující energetické tělo a jeho smysly a proto byl jejich život od toho našeho mnohem odlišnější, než si my dnes vůbec dokážeme představit.

      Dnešní globálně propojený moderní svět je naprosto jednostranně zaměřen jen na hmotné apekty života, planety, vesmíru. O tom, že svou energii má vše živé, včetně naší planety a vesmíru vůbec, víme, už s tím ani nepolemizujeme a bereme to jako prokázané, ale jsme stále natolik zaměstnáni fyzickými aspekty reality, že jimi vyplňujeme veškerý svůj čas - jinak řečeno na fyzický život vážeme 100% své životní síly, svého vědomí, svého myšlení a rozhodování.

      Nejde o to, že by fyzický svět byl jednoznačně špatný, to určitě ne, je to náš svět, žijeme v něm ... je na něm mnohé, co nefunguje, ale i mnohé, co funguje velmi dobře. Jde o to, že jedeme jen na polovinu své kapacity, využíváme jen polovinu svého motoru, polovinu toho, co jsme schopni vnímat, používat a rozvíjet. Jedna polovina naší osobnosti spí - máme ji úplně každý už od narození a bude s námi až do smrti, ale protože ji ignorujeme, nepoužíváme a netrénujeme, je ve stavu latentního spánku - dokud ji neosvobodíme a neprobudíme. A to je podstata Toltéctví - nic více a nic méně - Odpoutejte se ode všech náboženských a filozofických "slovních průjmů" - tohle je boj každého za sebe sama - a se sebou samým! Probuďte druhou polovinu svého "JÁ", objevte 50% svých vrozených schopností, které nepracují a začněte je vnímat, posilovat, trénovat, čistit, ladit - a hlavně používat. K čemu? No k daleko smysluplnějšímu, bohatšímu, reálnějšímu, barevnějšímu a plnějšímu lidskému životu, k čemu jinému? Smyslem našich životů je přeci prožít své životy co nejplněji, ve světě, ve kterém právě jsme, ne se jimi zbytečně proploužit od lůna do rakve jako šedé stíny bez chuti a nálady a smyslu!

     To vše ale neznamená, že je náš moderní svět jen samé zlo a že bychom měli ustupovat od všeho, čím jsme se tisíci lety vývoje a zápasu o pokrok stali a co jsme získali. Vracet se zpět a žít jako indiáni, nebo Keltové a zavrhnout moderní civilizaci by bylo daleko horší, než co je teď. Čas jde dopředu a minulost minula, v přítomnosti se k nám blíží budoucnost.  Toltécká cesta je cestou vpřed. To, co víme a známe o světě, jsou informace, nástroje, jako cokoli jiného. Buď jim dáme dobrý a užitečný smysl, nebo je použijeme sami proti sobě - to je všechno už jen na nás. Je na každém z nás, zda si ze svých vlastních životů uděláme peklo, nebo ráj - k oběma variantám máme okolo sebe více než dostatek všeho, co potřebujeme.

     V této rubrice sekce "Koncept Bodyguard" najdete vše potřebné, praktické a srozumitelně vysvětlené, aby se z vás stali Toltéci - a až to pochopíte, tak o plném životě přestanete jen planě a donekonečna mluvit, neužitečně snít, přestanete realizaci svých snů odkládat na .... až někdy, příště... a vykročíte na cestu boje za svou sílu, svobodu a život.

                                          Jaroslav Polák, ředitel NET-TV Mozaika EU