TOH - třetí prstový znak


      Lidská bytost zaujímá svým fyzickým i energetickým tělem určitý prostor - ale nikdy není v "ničem" - vždy je v nějakém prostředí, okolí, situaci, místnosti, společnosti - a především jeho energie na toto vše okolo člověka bezprostředně reaguje. Většinou se tyto reakce a energetické dotyky a signály projevují jako emoce a pocity z toho, co vás právě obklopuje a ovlivňuje.

      V rámci programování třetího prstového znaku TOH začneme svou probuzenou a do celého těla rozvedenou energii šířit ven z těla do prostoru, ve kterém jsme. Nejde o to, jej ovládnout, ale jen si zatím vše uvědomit, "ochutnat", energeticky "ohmatat" a naplnit svou přítomností.

     Techniku Kuji-no-ho v tomto kroku jako začátečníci praktikujte a dál s ní pracujte především v prostředí, které k vám není vysloveně nepřátelské. Nejde jenom o to, zda jsou okolo vás lidé, kteří vám chtějí ublížit, ale můžete se ocitnout venku v nepřízni počasí, v prostoru s negativním zářením a pod ... a tím, že vysíláte svou energii ven ze svého těla (kde je celkem dobře chráněna), ji zároveň všem těmto negativním vlivům vystavíte - a pokud nemáte dost síly, sebekontroly a praxe v ovládání své energie, můžete všechny tyto negativní a pro vás nebezpečné vlivy vtáhnout se svou energií do sebe - a podlehnout jim. Například onemocněním, propadnutím davové psychóze, nebezpečným emocím, agresivním náladám a pod ....

     Zůstaňte v klidové poloze, naplněni svou energií - teplem, světlem, příjemnou živou sílou proudící z centra vašeho těla, z oblasti HARA - a začněte svou energií pomalu, klidně a plynule plnit prostor, ve kterém fyzicky jste. Můžete se vizualizovat jako plamen svíčky, který zesiluje a svým teplem plní tmavý prostor tak, že jej nakonec prosvítí až do nejmejších skupin, do všech koutů, stran i nad vás a pod vás.

     Z druhého prstového znaku uvolněte prsty a propleťte je tak, aby se prsty dotýkaly hřbetů ruky. Palce jsou položeny vedle sebe, opírají se o klouby ukazováčku.

      Smyslem tohoto kroku je porozumění svému okolí, prostředí, ve kterém jsme, idem, kteří nás obklopují, situaci, ve které se nacházíme. Nejde o to hodnotit, bránit se, nebo se snažit něco měnit ... jde o to procítit, napojit se, pochopit a porozumět. Pokud bojovník pochopí prostředí, porozumí vývoji situace, pozná motivaci ostatních, může se rozhodovat, co udělá sám - při plném vědomí souvislostí.

        Toto je princip a cíl programování třetího prstového znaku TOH.

Doporučená a zajímavá videa z originální produkce NET-TV Mozaika - přihlašte si odběr našeho You Tube kanálu :