Tetín svaté Ludmily

Václav Cílek, Martin Majer, Radoslava Schmelzová a kolektiv, Nakladatelství Dokořán 2017  -  www.dokoran.cz

 

Tetín svaté Ludmily

Václav Cílek, Martin Majer, Radoslava Schmelzová a kolektiv, Nakladatelství Dokořán 2017 www.dokoran.cz


     V Českém krasu nedaleko od Prahy a jen několik kilometrů od Berouna leží v romantické poloze na vysoké skále nad řekou obec střední velikosti - Tetín. Je rozložena při hranici chráněné krajinné oblasti na okraji jedné z nejdůležitějších národních přírodních rezervací celých středních Čech - Kody. Před více než tisícem let, právě v těch nejdůležitějších desetiletích vzniku Českého království, toto místo pomohlo vytvořit základ, ze kterého tehdy, ale znovu i v renesanci, v době národního obrození a možná i v těchto přelomových letech vyrůstal český národ.

     Dějiny vznikajícího českého státu jsou vlastně rodinnou historií Bořivoje a Ludmily, jejich synů a vnuků. Nevěděli bychom o ní téměř nic, kdyby Boleslav nedal zabít Václava a Drahomíra Ludmilu a kdyby se obě tyto oběti nezařadily do zástupu svatých. O světcích musely být psány legendy a právě tyto spisy jsou hlavním pramenem, z něhož čerpáme své vědomosti. Ve Franckých análech se objevuje Bořivoj jen jednou jakožto "Coriwey" a ještě k tomu za podezřelých okolností, jeho syn Spytihněv je zmíněn jen jednou a druhý Vratislav vůbec ne. O Václavovi máme jen dva donekonečna diskutované odstavce u saského Widukinda, kde ale ani není jmenován. Vše ostatní, co se domníváme vědět, je obsaženo v legendách, nebo je z nich převzato.

     Tetín leží v Českém krasu, z jehož vápencových souvrství byly popsány stovky druhů zkaměnělin a významné mezinárodní profily. Podobá se pražskému Vyšehradu či Levému Hradci, sama krajina předurčila jeho historii. Na katastru obce leží 115 jeskyní a v okolních smíšených lesích, teplomilných hájích a stepích naleznete více než 600 druhů vyšších rostlin. Zdejší příroda se vyvíjela v kontaktu s mocnými třetihorními i čtvrtohorními řekami. Nivu Berounky dodnes formují povodně. Na celém území České republiky je jen několik podobně bohatých přírodních míst. Dá se sem jezdit celé roky.

     Do Českého krasu chodíme kvůli přírodě, na Tetín kvůli krajinné scenérii a svaté Ludmile. Dva ze tří místních kostelů mají románský základ. Kostel na skále se pro krásu své polohy stal jednou z ikon celých Čech, něco jako Říp, či Vyšehrad. Na Tetín se celá staletí pořádají slavné poutě, ale existuje i vnitřní poutnictví jako potřeba duše. Možná největšími památkami Tetína jsou ty, které nejsou vidět, ale na člověka působí. Praktický návod, co bychom na Tetíně a v okolí měli navštívit.

Další zajímavá a doporučená videa z produkce NET-TV Mozaika EU: