Techniky s krátkou hůlkou - Yawarou


Velmi jednoduché užití krátké hůlky, nebo jakéhokoli podobného předmětu v ruce - útok typu úderu, facky .... kryjeme předloktím volné ruky, stočením těla proti útoku jednak získáme stabilitu a "sbalenější" obranu a jednak můžeme koncem hůlky zasadt úder na útočící ruku - na její citlivá místa, tedy do bicepsu, do lokte, do ramene .... Jde samozřejmě jen o začátek celkové obranné akce, ale je to rychlé, vše v jednom pohybu a útočníkovi můžeme hned tímto prvním pohybem způsobit silnou bolest a odvrátit jej od dalších útoků.

V této celkem krátké a jednoduché technice je hůlka/Jawara užita k úderu/bodnutí do krku, nebo zespoda pod bradu útočníka, který útočí přímým bodnutím nožem na hruď, krk, či hlavu obránce. Samotná obrana spočívá v rychlém úhybu stranou a jistícím bloku dlaní (blokujeme nikoli čepel nože, ale ruku, která nůž drží). Protiítok s předmětem v ruce je razantní reakcí na útok s nožem, záměrem je přitom rychle útočníka ochromit, zranit, vyřadit z boje a nedovolit mu další útoky. Hůlka, jídelní příbor, klíče, propiska a podobné předměty v ruce směřují šikmo zdola nejkratší cestou k cíli - k měkkým a zranitelným sílům, jako je krk, místo pod bradou, oči, ústa ...