Tajný život knížete z Musaši

Džuničiró Tanizaki, Nakladatelství BRÁNA  2016    www.brana-knihy.cz


Tajný život knížete z Musaši

Džuničiró Tanizaki, Nakladatelství BRÁNA 2016  www.brana-knihy.cz


     Román o životě vojenské šlechty ve středověkém Japonsku zaujme nejen Tanizakiho stylistickým mistrovstvím, hlubokou znalostí dobových reálií, ale i pobaveným pohledem moderního člověka na málo známá tajemství starých hradů a životní styl jejich obyvatel. Tímto příběhem s bizarní zápletkou, v němž spiklenecký vztah mezi protagonistou knihy a krásnou pomstychtivou ženou končí zkázou významného samurajského rodu, chtěl Tanizaki protestovat proti umravněným oficiálním kronikám, které měly tendenci události přikrášlovat a v historických zápisech naprosto ignorovat jakoukoli roli žen. Překlad pořídila japanoložka, která již půlstoletí seznamuje české čtenáře s tvorbou D. Tanizakiho a dalšími stěžejními díly japonské moderní literatury.

.....................................

      Kolem každého jednotlivého dřevěného stavení byly rozvěšeny táborové portiéry s erby velitelů a bojovníků, kteří v něm byli ubytovaní. U vchodů do domků byly také vztyčeny tabulky s patřičným označením a za portiérami byly uloženy praporce, korouhve a jiné součásti výstroje. Jak si tak Hóšimaru prohlížel jednotlivé ubikace, padl mu náhodně zrak na nádhernou táborovou portiéru, na níž byl kruhový erb se závažími. Proto se u ní zastavil. Neboť to byl rodový znak Jakušidžiho Dandžó Masataky a za tou portiérou musí být sídlo vrchního velitelství nepřátelských vojsk. Chlapec pozvedl portiéru, přitiskl se na táflovanou stěnu stavení a chvíli nastavoval uši, zda uvnitř někdo je. Nedonesl se k němu ani ten nejmenší zvuk. Obešel stavení a zjistil, že vzadu za ním je stáj, ve které je uvázáno pět, nebo šest koní, na kterých zřejmě jezdí nejvyšší velitel. Teď klidně spali dokonce i ti koně. Hóšimaru vycítil, že se mu právě naskytla nečekaná příležitost vykonat mimořádný a slavný čin.

Doporučená a zajímavá videa z originální produkce NET-TV Mozaika - přihlašte si odběr našeho You Tube kanálu :