Svícení - věda a magie ve fotografii

Fil Hunter, Steven Biver, Paul Fuqua - Nakladatelství Zoner Press Brno a. s. 2016     www.zonerpress.cz


Svícení - věda a magie ve fotografii

Fil Hunter, Steven Biver, Paul Fuqua - Nakladatelství Zoner Press Brno a. s. 2016 www.zonerpress.cz


     Tato kniha je zamýšlena spíše jako diskuze, než jako přednáška. Do této diskuze si přinášíte vlastní názory na umění, krásu a estetiku. Nemáme v úmyslu vaše názory měnit a možná je ani příliš neovlivníme. Jestli po přečtení této knihy budete dělat fotky, které vypadají jako naše, spíš nás to bude nudit, než aby nám to lichotilo. Tak či onak, své fotky musíte postavit na svých vlastních představách.

     Co vám však nabízíme, je soubor nástrojů. Tato kniha je o technologii. O vědě. O detailech. Jsou to informace, které můžete využít, kdy uznáte za vhodné, pokud uznáte za vhodné a jak uznáte za vhodné. To ale neznamená, že tato kniha není o nápadech, protože to samozřejmě je. Základní nástroje osvětlování nejsou hardware, ale principy. Shakespearovým nástrojem byla alžbětinská angličtina, ne husí brk. Fotograf bez mistrovského zvládntí svícení by byl jako Shakespeare, který by dokázal mluvit jen jazykem nejchudších návštěvníků divadla Globe.
      Osvětlení (nebo svícení) je jazykem fotografie. Vzorce světla předávají informace stejně jistě, jako mluvené slovo. Informace předávaná světlem je jasná a specifická. Zahrnuje i jednoznačná vyjádření, jako "Kůra tohoto stromu je vrásčitá", nebo "Toto nádobí je vyrobeno z nerezové oceli a toto je ze stříbra".
      Osvětlení, podobně jako jakýkoli jiný jazyk, má gramatiku a slovní zásobu. Dobří fotografové se tuto gramatiku a slovní zásobu musí načit. Naštěstí zvládnout fotografické svícení je mnohem snazší, než se naučit cizí jazyk. To proto, že jeho pravidla vytváří fyzika a ne společenský rozmar. Nástroje, které jsme zahrnuli do této knihy, představují gramatiku a slovní zásobu světla. Cokoli říkáme o specifické technice, je důležité jen do té míry, dokud to demonstruje konkrétní principy. Neučte se nazpaměť světelná schemata z této knihy. Je možné umístit světlo na naprosto stejné místo, jako ve schematu a přesto udělat špatnou fotku - obzvláště, když je fotografovaný objekt jiný. Ale pokud pochopíte princip, možná uvidíte několik jiných vhodných způsobů, jak daný předmět nasvítit, způsobů, které nikde neuvádíme a které nás možná ani nenapadly.


Nenechte si ujít originální videa z produkce naší televize :