Survival - umění přežít neočekávané situace a krize, pobyt v nepříznivých podmínkách a terénu        Jsou situace, které můžeme předvídat i na roky dopředu a dobře se na ně připravit. Vyplývají z přirozeného běhu života i z vývoje společnosti. Ty budeme řešit později. Nejprve zaměříme pozornost na situace, které nastávají nečekaně, které nemáme pod kontrolou a na které musíme ihned reagovat.

      Denně vídáme v televizních zprávách a čteme na internetu, nebo v novinách, jak se lidé z určitého místa museli rychle evakuovat. Důvody jsou velmi různé - požár, povodeň, výbuch plynu, únik chemických látek. Téměř vždy tak vidíme před svými domy, či podniky bezradně postávající lidi, kteří jsou absolutně nepřipraveni na situaci, ve které se náhle ocitli.

     Ve většině situací náhlé evakuace je útěk jedinou volbou pro záchranu života. Pokud byty okolo vás hoří, budete utíkat. Pokud máte dům u řeky, na které je vyhlášen povodňový poplach, budete utíkat. Pokud nastal výbuch v blízké chemické továrně a vašim směrem jde oblak jedovatých chemických látek, budete utíkat.

     Jsou ale také situace, kdy máte více voleb. Můžete utéci, můžete zůstat, zabarikádovat se doma a krizi přečkat. Pokud jste v záplavové oblasti, ale máte dům výše, než je obvyklá úroveň povodní, pokud je vyhlášena karanténa z důvodů nakažení rozšiřující se nemocí, pokud se demonstrace a nespokojenost ve městě vymkly kontrole a dav začíná rozbíjet a rabovat obchody, pálit popelnice a převracet auta, můžete utéci a také můžete zůstat. Pokud zůstanete, máte své věci pod kontrolou. Na druhu stranu se vystavujete rizikům, které tímto přijímáte a pokud se vám něco stane, bude to jen vaše vina a váš problém, nikdo vám nepomůže. Možná máte doma ležícího nemocného, který prostě utéci nemůže, možná vyhodnotíte rizikové faktory jako přijatelné a útočiště doma jako lepší variantu, než být dny, či týdny v nějakém evakuačním středisku na stadionu, nebo ve školních tělocvičnách, či vojenských stanech mimo město.

      Zatím jde ale ve většině případů jen o to neutíkat před požárem, povodní, únikem plynu a pod ... v noci z domova jen v pantoflích a pyžemu, absolutně bez vybavení, oblečení, dokladů, léků a peněz, se kterými se uchýlíte k příbuzným, nebo do hotelu. To je začátek vaší cesty za připraveností v rámci Konceptu BODYGUARD.


Příprava na náhlou nutnou evakuaci

Najednou musíte opustit byt, či práci

Jste připraveni na situace, které se denně odehrávají všude v celé republice, případně Evropě? Víte, co dělat, víte, co je v takových okamžicích důležité?

Průběh evakuací, pravidla

Jak probíhají řízené evakuace, jaká mají pravidla

Evakuaci vám najednou a nečekaně mohou nařídit hasiči, Policie ČR, Armáda ČR, ve větším rozsahu může být vyhlášena orgány daného města, okresu, kraje, či státu jako takového. Co se od okamžiku vyhlášení s vámi děje, co se dít bude a co máte pod svou kontrolou a co ne.

Návraty domů

Možná je váš domov netknutý, možná už neexistuje

Po návratu domů, kdy jste byli exekuováni, můžete zjistit, že se vám žádná materiální újma nestala, domácí mazlíčci, rybičky a papoušek ještě žijí a krize, kdy mohl vybouchnout plyn, nebo vám mohl dům shořet, se naštěstí nekonala. Možná budete mít menší štěstí a dům sice najdete, ale vykradený, vyrabovaný, či poničený jinými lidmi. Možná budete mít fakt smůlu a místo svého domova najdete jen doutnající spáleniště, nebo tuny jedovaného páchnoucího bahna - a budete muset začínat znovu jinde a od nuly. Jak tohle zvládnout?