Střední Brdy - hory uprostřed Čech

Cílek, Mudra, Sůvová a kolektiv  -  Nakladatelství Dokořán  2015

     Bohatě ilustrovaná barevná kniha s mnoha kvalitními fotografiemi provází čtenáře jak přírodou Středních Brd, tak i historií krajiny samotné, historií lidského osídlení a podrobně mapuje nejrůznější zajímavosti zdejšího biotopu, archeologických nálezů, ale i místních pověstí a příběhů.

     Pohoří Brdy uprostřed Čech se podobá Šumavě. Posledních sto let je kromě vojáků a lesníků navštívilo jen pár lidí. Na jeho okrajích se zvedají tři bájné vrchy, pokryté pravěkými pevnostmi a možná i svatyněmi - Plešivec s mnoha nálezy bronzových pokladů, Žďár nad ložisky železných rud a zlatonosný Třemšín.

     Brzy tomu bude sto let, co byla v oblasti Středních Brd zřízena dělostřelecká střelnice, ze které se později stal svým způsobem proslulý Vojenský výcvikový prostor Jince, jemuž však dnes říkáme vojenský újezd. Ten byl zákonem 15/2015 zrušen a od roku 2016 je zřízena Chráněná krajinná oblast Brdy. Je nutno říci, že vojáci dokázali přírodu Brd ochránit lépe, než se dařilo v běžných chráněných krajinných oblastech. Bylo to zejména proto, že vojáci sídlili na okrajích újezdu a válčili uvnitř, kde nedošlo k žádné nové výstavbě, ale právě naopak k likvidaci několika vesnic. Výsledkem je mimořádně osamělá, neobydlená lesnatá oblast uprostřed jinak hustě osídlených středních Čech.

Střední Brdy jsou podobně jako Šumava protkány hustou sítí lesních a bývalých vojenských cest. To je předurčuje pro cykloturistiku. Kolem jsou poměrně hustě lemovány věncem vesnic a městeček, kde je možné a potřebné budovat turistická a kulturní zařízení. Již dnes nalezneme muzea a hornické skanzeny v Příbrami, Rožmitále, Rokycanech, Strašicích, Komárově a v Dobřívě. Ukazuje se, že lidé dříve přes Střední Čechy putovali dál do pohraničních hor, ale dnes stále častěji zůstávají ve Středních Čechách, které se stávají turistickou destinací.

Nakladatelství Dokořán  2015

www.dokoran.cz