Srdce meditace - Dalajlama

Jeffrey Hopkins, Nakladatelství ANAG 2017


     K plnému rozvoji duchovních kvalit, jako je láska, soucit a altruismus, je zapotřebí meditace. Naše mysl je nyní příliš rozptýlena a její energie je proto omezená. Pokud ji usměrníme, stane se z ní mocný nástroj - stejně jako z vody.

     Pokud jste schopni efektivně praktikovat tento typ náhledu, meditace a jednání, máte šanci dosáhnout buddhovství již v tomto životě - nebude to těžké.

.............................

     Srdce meditace - to, co jej přivádí k životu, je soucit. Bez tohoto esenciálního základu jsou ostatní praxe marné. Mysl se naštěstí dá v soucitu trénovat a mysl trénovaná v lásce, empatii, laskavosti a respektu k ostatním je připravena na učení Velké dokonalosti (Dzogčhen), která je považována za vrchol duchovní praxe v tradici tibetského buddhismu Ňingma.

     Jeho Svatost dalajlama v této knize vysvětluje Velkou dokonalost jednoduše, avšak do hloubky a využívá přitom vizionářskou báseň mistra z 19. století Patrula Rinpočheho, aby ukázal, že vhled nelze nikdy oddělit od soucitu. Skrze praxi Velké dokonalosti můžeme vstoupit do svého nejniternějšího vědomí a žít svůj život způsobem, který toto vědomí oceňuje a odhaluje. Jeho Svatost učí, že moudrost a soucit, které z tohoto vhledu vyvstanou, jsou rozhodující nejen pro individuální pokrok v meditaci, ale i pro náš společný pokrok ke světovému míru.

Nakladatelství ANAG 2017      www.anag.cz