Spiklenci z lásky

Jaromír Jindra, Nakladatelství Brána 2017


     Karel, kníže z Lichtenštejna, přizval na bleskovou poradu generála Tillyho, plukovníka Albrechta z Valdštejna a generálního komisaře Pavla Michnu. Ještě téhož dne poslové z pražského místodržitelství obešli byty stavovských předáků, uvedených v seznamu a vyzvali je, aby se ve dvě hodiny po poledni dostavili na Hrad, kde jim bude přečten důležitý císařský dekret. Vybraní měšťané, jejichž jména byla rovněž na seznamu, se měli sejít na radnicích ve stejnou dobu. Nikdo netušil nic o obsahu dekretu a tak přišli všichni s výjimkou těch, kteří byli mimo Prahu, nebo právě leželi doma nemocní.  Odpoledne už všemi třemi pražskými městy letěla jedna zvěst : začalo velké zatýkání. Nikdo z pozvaných se totiž domů nevrátil.

....................................

     Staroměstský měšťan Viktorín z Grafenfelsu chce zachránit svého přítele, novoměstského radního Eliáše Rozýna z Jvorníka uvězněného v souvislosti se vzpourou českých stavů proti císaři Ferdinandovi. Jako jedinou možnost vidí přímluvu u vrchního státního žalobce Jana Daniela Kapra z Kaprštejna. Netuší, že tím uvádí dopohybu kolo osudu nejen svého, ale řady dalších lidí, především své dcery, do níž se žalobce bezhlavě zamiluje.

      Skutečný příběh, odehrávající se v letech 1621 - 1625 má v sobě všechno, co má historický román mít - napětí, lásku i vraždu. Čtenář spolu s autorem postupně rozplétá jemné předivo intrik a citových vazeb a také zjišťuje, že lidská touha po lásce, spravedlnosti a svobodě byla před staletími stejná, jako dnes.

Nakladatelství Brána 2017

 www.brana-knihy.cz