Soběstačnost a přežití

Tuto rubriku začnu plnit články a videi někdy na jaře 2021 - děkuji předem za trpělivost i podporu ....


      Jako moderní lidé - občané středoevropského státu s dosud velmi dobře fungující infrastrukturou, zdravotním i záchranným systémem, policií i armádou (oproti většině světa), jsme až zoufale nesamostatní a nesoběstační ve chvíli, kdy se naše jistoty a podpěry začnou hroutit - při pandemii, nouzovém stavu, přírodních pohromách a pod ...

V této rubrice se budeme společně připravovat na individuální a rodinnou soběstačnost, samostatnost a budeme trénovat schopnosti přežít pravděpodobné budoucí krizové a nouzové situace a stavy.

      Součástí rubriky bude také videoučebnice sebeobrany pro samouky - ženy i muže.

Můj byt - můj hrad

je váš byt připraven na krizové situace?

Společnost kolabuje, je krizový stav, většinu věcí nikde nekoupíte, přestává fungovat elektřina, internet začíná mí výpadkym po setmění se na ulicích ozývá střelba .... jste na to připraveni?