Soběstačnost a přežití

Tuto rubriku začnu plnit články a videi v průběhu 2021 - děkuji předem za trpělivost i podporu ....


      Jako moderní lidé - občané středoevropského státu s dosud velmi dobře fungující infrastrukturou, zdravotním i záchranným systémem, policií i armádou (oproti většině světa), jsme až zoufale nesamostatní a nesoběstační ve chvíli, kdy se naše jistoty a podpěry začnou hroutit - při pandemii, nouzovém stavu, přírodních pohromách a pod ...

V této rubrice se budeme společně připravovat na individuální a rodinnou soběstačnost, samostatnost a budeme trénovat schopnosti přežít pravděpodobné budoucí krizové a nouzové situace a stavy.

      Součástí rubriky bude také videoučebnice sebeobrany pro samouky - ženy i muže.