Soběstačnost a přežití


Osobní samostatnost

Jako moderní lidé - občané středoevropského státu s dosud velmi dobře fungující infrastrukturou, zdravotním i záchranným systémem, policií i armádou (oproti většině světa), jsme až zoufale nesamostatní a nesoběstační ve chvíli, kdy se naše jistoty a podpěry začnou hroutit - při pandemii, nouzovém stavu, přírodních pohromách a pod ...

......

......

Penze? Minulost ....

Na penze se vydá aktuálně půl bilionu korun ročně, suma roste a na důchody už nyní jde asi 30% výdajů státu. Česko ale stárne. Zatímco na konci roku 2000 pobíralo starobní důchod  1,9 milionu lidí, v září 2020 už 2,4 milionu. Na jednoho důchodce připadají tři pracující. Kolem roku 2050 to bude 1,71 pracujícího.