Sláva a pád přemyslovských králů

Jan Baer, Nakladatelství Brána 2017


     Označení nejstaršího panovnického rodu v Čecháh je poměrně nedávné. Sami Přemyslovci se totiž tak nenazývali. Byli prostě rodem českých knížat a králů. Jenže dějepisci a kronikáři mívají rádi názvy a jména pěkně roztříděné, chcete-li rozškatulkované. A tak jako Rusové nazvali svou nejstarší panovnickou dynastii podle varjažského válečníka Rurika Rurikovci, Poláci zase podle legendárního oráče Piasta Piastovci, Maďaři podle náčelníka Arpáda, který je přivedl do Panonské nížiny, Arpádovci, dostala první česká vladařská dynastie jméno od bájného Přemysla Oráče - Přemyslovci.  Jak je vidět, oráči bývali v Polsku a v Čechách prostě v kurzu.

........................

     Přemysl Otakar I., Václav I., Přemysl Otakar II., Václav II. a konečně Václav III., to jsou jména nejslavnějších králů přemyslovské dynastie, kteří byli faktickými budovateli českého státu. Zatímco jejich předchůdci, počínaje prvním pokřtěným českým knížetem Bořivojem se rozdílnou měrou zasloužili o jeho základy, vyjmenovaní dědiční králové rozhodným způsobem vstoupili do evropské historie a významně se na ní podíleli. Jejich životní osudy byly často velmi dramatické, okamžiky slávy a moci se střídaly s osudovými pády.

........................

     Zkušený autor literatury faktu Jan Bauer se při líčení královských osudů nevyhýbá ani soukromí panovníků a představuje je jako muže z masa a kostí, plné často protichůdných vášní a odhaluje jejich nepříliš známé třinácté komnaty.

Nakladatelství Brána 2017

 www.brana-knihy.cz