Skály a vody Vltavy

Ferry Fediuk, Nakladatelství DOKOŘÁN 2019   www.dokoran.cz


Skály a vody Vltavy

Ferry Fediuk, Nakladatelství DOKOŘÁN 2019   www.dokoran.cz


      Maličké, slaboučké, bezbranné. Ale o své místo se nezdolně hlásící. Takhle vypadá každý lidský novorozenec. A nejinak je tomu s vodními toky, budoucími řekami. Je určité místo zemského povrchu, kde se říční toky rodí, kde vypadají tak nepatrně a nenápadně, kde pouze slibují, že brzy zesílí a stanou se tou tenkou modrou linkou, kterou je kartografové zobrazí na mapách. Platí to i o Vltavě. Na úbočí šumavské 1315 metrů vysoké Černé hory v nadmořské výšce 1172m, nedaleko státní hranice se Spolkovou republikou Německo najdete ten úplný začátek. Za války tu zřídili Němci pracovní dřevařský zajatecký tábor, v němž připravovali o život zejména sovětské důstojníky. Po válce s toto území stalo na čtyřicet let obyvatelstvu nepřístupnou pohraniční zónou.

       Dnes se k pramenům naší největší, ale především nejkrásnější řeky dostanete šestikilometrovou chůzí z Kvildy po modré značce, velmi trefně se této převážně lesní komunikaci říká "Vltavská cesta". Z Moravy je to po červené dvojnásobně daleko.

.......................

       Vltava protéká většinou svého toku velmi starými horninami a při své cestě na sever postupně protíná prvohorní vápence pražské pánve, druhuhorní sedimenty české křídové pánve, třetihorní údolí, čtvrtohorní říční terasy i holocenní pěnovce. I z hlediska lidské historie se dotkne víc než čtvrt milionu let starých paleolitických nástrojů v Sedlci, či pozdně paleolitických a mezolitických tábořišť ve vltavské brázdě i jinde. Prochází pak mnoha archeologickými kulturami - v Jižních Čechách zejména památkymi ze starší doby bronzové, na středním toku si zahraje s Kelty a na dolním toku se Slovany. Kniha není jen návod ke geologickému, či archeologickému průzkumu říčního břehu. Je psána s úctou, obdivem, pokorou a láskou k Vltavě, která je víc než řekou - je tisíciletou obchdní trasou, knihou příběhů i branou času.

.......................

      Autor knihy představuje místní slavné osobnosti, pomníky, či technická díla, dále po proudu také přehrady, zříceniny, hrady, zámky, kláštery. Jako bonus přidává čtyři povídky s vazbami na horní a střdní tok Vltavy a její ústí do Labe. Knihu doplňují nejen fotografie a ilustrace, ale také technické náčrty vybraných geologických profilů.

    Geolog a spisovatel prof. RNDr. Ferry Fediuk, CSc., se narodil 3. února 1929. Geoloii vystudoval na Přírodovědecké katedře UK, kde posléze desítky let učil na katedře petrologie. Byl hostujícím profesorem v Paříži, terénním geologem v Norsku, Vietnamu, na Sahaře, Tichomoří a Polárním Uralu. Kratší dobu působil jako geolog v průzkumné organizaci Geoindustria, v podniku Stavební konstrukce a jako profesor Pražského technologického institutu. V posledních letech se věnuje konzultační, recenzní, odborné publikační i literární činnosti.

Doporučená a zajímavá videa z originální produkce NET-TV Mozaika - přihlašte si odběr našeho You Tube kanálu :