Selhání infrastruktury státu

Mnoho lidí, komunit, organizací .... po celém světě se připravují na rozpad společnosti, na "blackout", na selhání států, infrastruktury, zásobování, zdravotnictví .... Většinou za uspokojivou připravenost považují nahromadění zásob doma a věří,  že když dostatečně dlouhou dobu nevystrčí z domu, nebo bytu nos, že chaos přežijí a dočkají se nových pořádků.


      Jenže realita je skoro vždy úplně jiná a samotné nahromadění zásob neznamená, že přežijete. V opravdové krizi jakékoli zásoby znamenají spíš terč, který si namalujete na záda pro hladové tlupy lidí bez zábran, kterých bude určitě víc, než dost.

      Nikdy totiž nemůžete přesně dopředu přdpovědět, co se stane, kdy se to stane, jakou to bude mít podobu a dopad a jak budou probíhat reakce a další dny. Můžete hádat, promýšlet, statisticky dokladovat .... stejně to nikdy nebudete vědět přesně, dokud v daném "průseru" nebudete vězet až po uši.

    Zásoby doma? Ano, určitě je to velice k užitku, když se městem šíří epidemie nakažlivé nemoci a vy nebudete muset třeba celé týdny vyjít z domu/bytu. Na druhou stranu pokud se k vašemu domu blíží rychle požár a vy máte čas tak jedině popadnout evakuační batoh a utéci, veškeré vaše zásoby lehnou popelem.

      V podmínkách střední Evropy, kde žijeme, je úplný rozpad systému a následný zcela bezprávní chaos prozatím velmi nepravděpodobný. Ale například systematické shození a smazání všech počítačových sítí by nás ve vteřině vrhlo do situace téměř totožné - přdstavte si, že se jednoho rána probudíte a nejdou telefony, nefunguje televize, vaše konto v bace je smazáno, stejně jako vaše zdravotní záznamy, internet nefunguje. Zkuste si krok za krokem uvědomit, jak zcela závislí na počítačových sítích jsme a co by znamenal úspěšný útok na ně. Vše, co máme za automatické, okamžitě přestane fungovat. Nenakoupíte si, nedovoláte se nikomu, jste absolutně bezradní a podléháte panice.

      Doma nahromaděné krizové zásoby vám pomohou přežít první dny, týdny, možná i měsíce - pokud o nich nikdo jiný kromě vás neví, to je zásada číslo jedna. Pokud ví, jste terčem.

      Pokud je krize trvalá, nebo na roky, zásoby dřív nebo později dojdou, nebo o ně přijdete jinak a jediné, co byste mohli mít k dispozici, pokud si to dopředu pořídíte, jsou natrénované dovednosti přežití a znalosti prostředí, ve kterém jste. Čím širší znalosti máte, tím lépe. Nestačí jen vědět, které bylinky a plody v okolí jsou jedlé - hladových bude mnoho, možná vše pokryje jedovatý spad, možná vám ostatní vše vysbírají dřív, než se dostanete ven, možná ti ostatní už budou hladoví tak, že jak vyjdete, zabijí a sní vás. V době zoufalství, kdy hladovějícím rodičům umírají hlady jejich děti, se dějí věci, ve fungující civilizaci nepředstavitelné.

      Umíte si jídlo vypěstovat, vyrobit, najít? Umíte si najít přírodní léky? Vyčistit vodu, schovat se v sutinách opuštěných domů, v lesích, v horách? Umíte se ubránit násilí, když vás někdo najde a chce okrást, znásilnit nebo zabít? Pokud ano, jd o další kroky blíž svému přežití.

Omezte své potřeby na minimum

Vydržíte i několik dnů, nebo týdnů s tím, co máte doma?

V mnoha situacích, jako je třeba epidemie nakažlivé choroby, dlouhodobější přerušení dodávek energií, přerušení příjezdových cest například povodněmi, kdy jsou strženy silnice, či mosty .... budete muset vydržet dny, případně týdny doma s tím, co máte. Je dobré mít nějaké krátkodobé zásoby pro takové případy.

Dlouhodobé domácí zásoby

potraviny, hygiena, léky, nástroje a pod ...

Dlouhodobé zásoby jsou oblíbeným tématem pro tzv. "preppery", kteří si budují bunkry a úkryty a v nich hromadí zásoby i na několik let chaosu. Je ale velmi důležité rozpoznat hranici mezi rozumnými zásobami pro krizové situace a mezi tím, vybudovat poklad pro rabující a útočící lidi, kterých bude v krizových situacích vždy více než dost. Ideální je zkombinovat rozumné zásoby se schopností si to další vyrobit, vypěstovat, sehnat, najít a obstarat.