Sebeobrana pro ženy

Video výuka reálné "street" sebeobrany pro dívky a ženy v systému BODYGUARD COMBAT ART


       Bojovému umění a jeho výuce jsem se věnoval skoro třicet let a nyní začínám budovat projekt sebeobrany, zaměřené primárně na dívky a ženy. Mám odůvodněný pocit, že dívky a ženy začínají být v této společnosti velmi ohrožené (nejrůznější agresí, šikanou, ponižováním, sexuálním obtěžováním, domácím násilím a pod ...) Navíc - výuková videa v tomto systému, i když jsou natáčena pro ženy, mohou k výuce stejně dobře využít větší děti, chlapci a muži, či senioři a seniorky.

     Ženy, od věku dospívajících dívek, jsou vystaveny spíše obtěžování, případně sexuálně motivovanému násilí, proto je sebeobrana pro ně zaměřená více na techniky vymanění se z držení, sevření, škrcení  .... v útocích odvracíme facky, chytání za vlasy, přitisknutí na zeď, strkání a srážení na zem ..... a k tomu krátké protiakce/protiútoky na rychlé zneškodnění útočníka a útěk/únik do bezpečí. Sebeobrana pro muže oproti tomu daleko více řeší brutálnější "rvačky" s útoky typu silných úderů a kopů a útoků se zbraní v ruce.

      Na tomto webu najdete postupně se rozšiřující soubor videovýuky, podle kterého se můžete sebeobranu začít učit úplně samy, s partnerem (kamarád, přítel, manžel, otec, bratr - ale i kamarádka, sestra a pod ...). Veškerá výuka je zcela zdarma, přístup k videím je naprosto volný.

      Učte se podle videí a doprovodných textů. V budoucnu Vám nabídneme i tréninové víkendové workshopy, na kterých se s vámi rádi setkáme osobně při výuce těchto technik reálné sebeobrany - a také individuální osobní lekce - kurzy, na kterých budete mít 100% pozornosti zkušeného lektora jen pro sebe.