Ruka noci podaná

Václav Cílek, Ferdinand Šmikmátor, Josef Juránek, Lukáš Heinz, Petr Horký - Nakladatelství DOKOŘÁN 2018   www.dokoran.cz

 

Ruka noci podaná

Václav Cílek, Ferdinand Šmikmátor, Josef Juránek, Lukáš Heinz, Petr Horký - Nakladatelství DOKOŘÁN 2018     www.dokoran.cz


      Když cítíme obavy a zaženeme je, vrátí se v méně nápadné podobě, ale silnější. Pokud se začneme na krizi připravovat, kupodivu pocítíme ulehčení. Tato kniha je o rodinné přípravě na krizi, která možná nikdy nenastane. První část textu pojednává o tom, jakou převahu mají ti lidé, kteří krize přežívají a jak přitom jednají. Druhá část se týká těch úplně nejpraktičtějších návodů, jak dezinfikovat vodu, jaký filtr si koupit, jak skladovat potraviny, či vytvořit v domě postiženém výpadkem sítě teplou místnost.
Rozeznáváme přitom čtyři typy rychlých krizí - nečekanou událost, blackout, epidemii a sociální bouře - a jednu situaci pomalé krize, jakou je rozpad a chudnutí společnosti. Při psaní této několik let připravované publikace se sešel věděc, který se roky zabývá krizovými trandy, inženýr, který už v 80. letech v Rakousku navštěvoval kurzy přežití a setkání alternativních praktiků, policista s mnohaletou službou v ulicích, polárník schopný přejít pěšky napříč Grónskem a člen krizového štábu, který se nejenom ´častnil povodní, ale hlavně plánoval a vedl tým Blackout. Podobná publikace, zaměřená na obyčejného člověka a běžnou rodinu u nás dosud nevyšla.
..................................................................
      Za normální situace stát funuje dobře. Naše země již celou jednu generaci nezažila stav, kdy by se obyvatelé museli obávat o své životy a životy svých blízkých. Za posledních 80 let jsme neprošli obdobím, kdy bychom byli nuceni strádat a zajišťovat své záklaní lidské potřeby a bezpečnost z vlastních zdrojů a vlastními prostředky.  Naučili jsme se spoléhat na to, že se o naše pohodlí a potřeby postará stát. Máme fungující Integrovaný záchranný systém (IZS), armádu, zdravotnictví, státní a dopravní infrastrukturu, takže bereme tyto civilizační výdobytky jako naprostou samozřejmost.
     Ve skutečnosti je tento systém velmi křehký a závislý na fungování všech jeho článků. Selhání jednoho prvku z takto funujícího soukolí způsobí dominový efekt (někde též hovoříme o kaskádovém průběhu krize) a tím rychlý kolaps celého systému.
     Že to tak skutečně je, se ukazuje v regionech světa, kde vlivem společenských otřesů došlo k selhání a pádu celých státních celků. Válka v bývalé Jugoslávii v 90. letech, nebo občanská válka na Ukrajině jasně ukazují, jak naivní je absolutně se spoléhat na pomoc státního aparátu. I naše země v posledních dvou desetiletích zažila dílčí krizové situace, kdy se ukázalo, jak náchylný k selhání je státní aparát.

Zajímavá a doporučená videa z produkce NET-TV Mozaika EU: