Rozsudek soudu nabyl právě právní moci ...


      Když už do vězení jít musíte a nedá se s tím už nic jiného udělat, je lepší jít tam informovaný a připravený - protože se chystáte vstoupit do úplně jiného světa. V něm platí naprosto odlišná pravidla hry.

      Čím začneme? Okamžikem, kdy se vám do rukou dostane "právoplat" soudního rozsudku - tedy rozsudek, nebo rozhodnutí soudu, kterým jste odsouzeni k trestu odnětí svobody nepodmíněně a který právě nabyl právní moci. Což jinak znamená, že proběhl soud první instance, vy jste se buď neodvolali, nebo odvolali k soudu vyšší instance a ten vám rozsudek potvrdil. Možná ještě zkusíte podat "dovolání", nebo žádost o obnovu řízení (obojí pouze odůvodněně a s povinným obhájcem), ale to už nemá odkladný účinek a do vězení nastoupit musíte.

      Ještě jste ale na svobodě (pokud vás soud rovnou neumístil do vazby) a čekáte na soudní výzvu k nástupu o výkonu trestu. Možná máte ještě dost času, možná nemáte už žádný, to je naprosto individuální. Můžete nástup dostat rovnou s rozsudkem, nebo čekat ještě dlouhé měsíce, než se pro vás uvolní místo. Pravdou je, že věznice v ČR jsou k prasknutí přeplněné.

Vy už z rozsudku dokážete vyčíst dvě základní informace :

  • Za co jste odsouzeni (za jaký trestný čin, nebo přečin, s jakým konkrétním paragrafem trestního zákoníku)
  • Do jakého typu vězení jste odsouzeni

     Do roku 2017 byly v ČR čtyři typy věznic (s dohledem, s dozorem, s ostrahou a se zvýšenou ostrahou). Od 1. 10. 2017 nabyly účinnosti novely Trestního zákoníku, které redukují počet typů českých věznic pouze na věznice s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Do ostrahy od toho data spadají i dosavadní vězni, které soudy poslaly do věznic s dohledem nebo dozorem. Ve věznicích s ostrahou jsou tři oddělení, odstupňovaná podle bezpečnostních rizik spojených s jednotlivými vězni. O zařazení odsouzených do oddělení rozhoduje Vězeňská služba.

     Odborná komise složená z vedoucího oddělení výkonu trestu, psychologa či vychovatele vyhodnocuje v nástupních věznicích vnější a vnitřní rizika vězně. Vnější zahrnuje míru nebezpečnosti odsouzeného pro společnost, a to s ohledem na druh jeho trestné činnosti, délku uloženého trestu a případnou recidivu. Vnitřní riziko vyjadřuje možné ohrožení bezpečnosti při uvěznění, přičemž se zohledňuje například hrozba útěku nebo to, jak se odsouzený choval při předchozím pobytu za mřížemi.

     O umístění do jednoho ze tří typů oddělení následně rozhodne ředitel nástupní věznice. Vězeň poslaný do oddělení se středním nebo vysokým stupněm zabezpečení se bude moci bránit podáním stížnosti k příslušnému okresnímu soudu. Do konkrétní věznice pak vězně umístí generální ředitelství Vězeňské služby s přihlédnutím k aktuální zaplněnosti jednotlivých zařízení a k programům zacházení s vězni, které jsou v daném místě k dispozici.

................................................

Co v tomto okamžiku ještě asi nevíte, je KDY (k jakému datu) a KAM (do které konkrétní věznice) budete mít nařízeno nastoupit. To se dozvíte až ve chvíli, kdy vám od soudu přijde úřední dopis - výzva k nástupu do výkonu trestu.

      Už vám ale pravděpodobně dochází, že legrace právě skončila a nastává tvrdá realita. Další hra už rozdává karty na opačné straně mříží a všechny trumfy a esa si automaticky ponechává v rukou věznice. Máte nejvyšší čas se postarat o to, abyste do vězení šli co nejméně zatíženi nevyřešenými problémy, vztahy a dluhy. Musíte nastoupit s dobrými a přesnými informaci o tom, co vás čeká a nemine a vybaveni vším potřebným, co k důstojnějšímu životu ve vězení budete potřebovat. Jinak řečeno, i v této nerovné hře si pokuste předem rozdat do ruky co nejvíce dobrých karet, jinak jen půjdete od jedné tvrdé prohry k druhé. Zde připomeňme další ze zlidovělých českých rčení : "Neznalost nikoho neomlouvá". Ve vězení ale platí poněkud upravená verze :  "Neznalost se nejen neomlouvá, ale také nepromíjí!"

       Pusťme se tedy do přípravy, času už je kriticky málo.

      Nikdo dnes nežije ve vzduchoprázdnu. Průměrný dnešní dospělý člověk má práci, rodinu, děti, partnery, rodiče, sousedy, přátele. Má také závazky, majetky, dluhy, hypotéky a půjčky a nejrůznější smlouvy. Platí nájem, inkaso, internet, telefon, chodí k lékaři a dělá spousty dalších podobných činností, které se bez jeho přítomnosti mohou začít hroutit jako domeček z karet a nadělat mu mnoho škod. Ideálním řešením by bylo před nástupem do vězení nemít nic otevřeného, nic nemuset nutně řešit, mít zabezpečeny všechny platby a pravidelné splátky dopředu a nastoupit do vězení s co nejklidnější hlavou. Jenže to se povede opravdu málokomu.

      Udělejte, co zvládnete. Nejprve si zabezpečte platby důležitých smluvních závazků, jako je například nájem a inkaso bytu, kde zanecháváte svou rodinu a malé děti, dále platby půjček a hypoték, jejichž neplacení by vedlo k exekucím a problémům. Pojištění auta, domu, chaty, zahrady ... a všechny další platby, které nejdou zrušit, přerušit, či ukončit a u kterých hrozí vysoké penále, exekuce a jiné problémy. Z vězení už nezařídíte skoro nic. Platby, které nejsou nutné a potřebné, zrušte, přerušte - i za cenu finančních ztrát. Vyplatí se vám nemít ve vězení starosti tohoto druhu.

      Pokud jste finančně zajištěni, dejte své bance na dobu, po které budete ve výkonu trestu, trvalé příkazy k platbám, které jsou životně nutné. Pokud to nejde, domluvte se včas s rodinou, aby věděli, co za vás musí začít platit.

      Ve vězení nepočítejte s tím, že byste mohli něco rychle a jednoduše zařizovat, platit přes banku, nebo vyřizovat ze svých účtů - určitě ne první měsíce, než si najdete nějaké adekvátní metody a cesty, nebo než se možná dostanete ven na vycházku, či přerušení trestu za odměnu. Uvnitř věznice nemůžete mít u sebe razítko, nemůžete vyřizovat faktury, platit dluhy, jít na internet. Vše musíte předat někomu, komu věříte a na koho se můžete spolehnout zcela slepě - první týdny totiž zcela slepí ke všemu, co je venku, určitě budete.

      Postarejte se také o své nemovitosti a dražší majetek. Pokud si máte ve vězení odsedět rok či více, nemůžete nechat stát své nové auto jen tak na ulici před domem. Nebo ponechat svému osudu a zlodějům svůj dům, či vybavenou chatu. Buď si zajistěte pravidelný dohled, údržbu, nebo se takového majetku zbavte, prodejte jej - ubydou vám starosti a na kontě přibydou peníze, které budete ve výkonu trestu opravdu potřebovat. Pokud máte vlastní hospodářství, bude trvat dlouho, než se do něj vrátíte. Co se v něm bude dít za vaší nepřítomnosti? Jsou to pro vás starosti, nebo nejsou?

      Z vězení se dostanete jen k takové doporučené poště, která vám bud poslána, nebo přeposlána do věznice - zařiďte si to na své poště, dejte vědět úřadům, od kterých čekáte doporučené výzvy. Pokud si nebudete vyzvedávat soudní a úřední výzvy, exekuční upomínky, budou je úřady považovat za doručené a vám mohou vzniknout nenahraditelné škody.

      Ve vězení ztrácíte nejen mnoho ze svých občanských práv a svobod, ale také možnost něco sami a včas řešit. Ke každému konkrétnímu kroku směrem ven musíte žádat věznici o povolení a to vám často není dáno. Pošta se čte a kontroluje, telefonické hovory se povolují a nahrávají a z vězení nesmíte vyvíjet podnikatelskou činnost. Na návštěvě můžete mít pouze povolené osoby (rodina, právník). Z vězení vše trvá týdny až měsíce - a to že vy jste v nervech a právě potřebujete něco urgentně řešit, jinak vám hrozí veliká škoda - to tu naprosto nikoho nezajímá.

      Co můžete, vyřešte a uzavřete před nástupem. Pokud máte ještě nedořešené soudní spory, výslechy, svědectví, domluvte si včas všechny budoucí právní kroky se svými právníky, případně všude, kde máte něco otevřeného, oznamte kdy a do jaké věznice nastupujete do výkonu trestu. Pokud za vás vše nevyřizuje právník, vezměte si s sebou všechny dokumenty, rozsudky a listiny, které budete potřebovat, k soudům vás poveze eskorta - a co s sebou mít nebudete, k tomu se nijak nedostanete. Stejně tak si neuděláte fotokopie.

      Samostatnou otázkou ve výkonu trestu je dostupnost lékařské péče a léků. Ve vězení je vězeňský lékař a můžete být eskortou posíláni i k civilním specialistům (po celou dobu v poutech a s doprovodem ostrahy, žádný příjemný zážitek). Ve věznici Pankrác Praha je i vězeňská nemocnice s operačními sály - ale ani zde není pobyt o moc příjemnější, stále jste vězni ve výkonu trestu. Musíte mít stále na paměti, že to, co v civilu trvá minuty, či hodiny a rozhodujete se jen vy sami (zajít si do lékárny pro léky, navštívit lékaře na pohotovosti, zavolat si sanitku), trvá ve věznici dny, týdny, či konce měsíce a vy sami nerozhodujete naprosto o ničem.

      Takový malý bolavý zub v oteklé dásni dokáže složit k zemi sebevětšího frajera, když na ošetření čeká týdny bez prášků na bolest. Představa, která je pro vás v civilu nepředstavitelná .... je ve vězení každodenní realitou.

      Ve vězení se musíte nejprve objednat k vězeňskému lékaři, pokud vás začne zub bolet v pátek, k lékaři se dostanete až v příštím týdnu a to jen proto, že vás zapíše na objednání k zubaři a zase budete čekat dny, týdny ... Snažte se nastoupit do výkonu trestu co nejzdravější a mít veškeré lékařské zákroky uzavřené. Jít do vězení s nedořešenou nemocí, zraněním, či otevřeným vyvrtaným zubem je vstupenkou do pekla.

      Na vše, co berete - léky, procedury, pravidelné prohlídky a kontroly - si od svých lékařů nechte napsat lékařské zprávy pro věznici, protože bez povolení vězeňského lékaře nedostanete do ruky ani acylpyrin. Ve vězení jsou často i lidé vážně nemocní, jsou zde diabetici, závislí na pravidelných injekcích inzulinu, jsou zde narkomani se žloutenkou, ekzémy a jinými vážnými i nakažlivými chorobami. Jsou zde lidi pozitivní na HIV, lidi s epileptickými záchvaty, s plísněmi na nohou, s vyrážkami a pod ... Starat se o své zdraví a hygienu se musí každý sám. Ve vězení je vše, jak se s oblibou říká : "váš vlastní boj".

      Pokud máje jít do výkonu trestu a jste opravdu akutně nemocní, ležíte v nemocnici, máte vážný úraz, jste před, nebo po operaci, či podstupujete dlouhodobější procedury (chemoterapie například), můžete soud, který vás do výkonu trestu odsoudil, požádat o odklad nástupu trestu. Žádost ale pošlete co nejdříve, aby soud stihl o odkladu rozhodnout, protože samo odeslání žádosti odkladný účinek nemá a po vydání zatykače z důvodů nenastoupení v termínu by vás mohla Policie ČR zatknout a odvést i přímo z nemocničního lůžka. K žádosti přiložte i lékařské zprávy a zdůvodnění. Soud většinou rozhoduje do 2 až 4 týdnů a bere v potaz hlavně to, zda je vám odpovídající lékařskou péči schopna poskytnout vězeňská nemocnice, či vězeňský lékař, nebo ne. Pokud vám žádost o odklad nástupu trestu soud zamítne, nastoupit prostě musíte. O odklad nástupu trestu můžete žádat i opakovaně, důvodem může být i zdravotní stav osoby vám blízké, o kterou pečujete .... Ale vždy rozhoduje soud, odklad není vymahatelný.

      Když vše shrneme, tak naše první rada zní - vše co by vám mohlo ve výkonu trestu dělat těžkou hlavu, působit stresy a starosti, včetně zdravotního stavu - rychle dořešte, uzavřete, ukončete, odstraňte, nebo dlouhodobě zabezpečte někým, komu věříte. To se týká samozřejmě i vaší práce, nebo vašeho podnikání.

      Nástup do vězení je nemilosrdným zásahem do vaší pracovní kariéry, či podnikání. V krátkém okamžiku přijdete o vše, co jste dlouhá léta pracně a těžce budovali - svou kariéru, dobré místo, či fungující firmu. Pokud se věnujete vlastnímu podnikání, bude těžké najít člověka, který za vás firmu bude řídit tak dobře a soustředěně, jako vy sami.

      Máte někoho takového? Nebo raději firmu včas prodáte, či na dobu výkonu trestu zakonzervujete? Věznice jsou plné zoufalých podnikatelů se zklamanou důvěrou ke svým proradným, či neschopným zaměstnancům, zástupcům, příbuzným, či dokonce manželkám. Dá se tak lehce nejen přijít o firmu, ale i rychle získat obrovské dluhy, exekuce a na ně navazující infarkt.

      V případě, že máte dobré a stabilní zaměstnání, kde si vás a vašich pracovních schopností váží, kde vás opravdu potřebují a kde je s šéfem, vedením, nebo majitelem kloudná řeč - můžete se zkusit domluvit na tom, že s vámi budou dále počítat, až se z vězení dostanete. Pokud vám to pak i písemně potvrdí, bude mít jejich příslib práce klíčovou úlohu při rozhodování soudu o žádosti na podmíněné propuštění z výkonu trestu - až k tomu bude ten pravý čas.

      Své vlastní rodině v klidu vysvětlete, co se stalo, co přijde, jaká je situace, kdy se vrátíte a ubezpečte je, že se nic nehroutí, že život jde dál a že sice musíte odejít, ale stoprocentně se vrátíte. Nestyďte se ty, kteří vás mají rádi, požádat o podporu a pomoc. Budete jí opravdu potřebovat. Vztahy, rodina, láska a partnerství nestojí jen na sdílení radostí a toho dobrého v životě, ale i na podpoře v době starostí a strádání. Vězení už prověřilo nejeden vztah a rozbilo mnoho nepříliš kvalitních manželství, či partnerství.

      Na druhou stranu musí především odsouzený pochopit, jak velice komplikuje život těm, kdo jsou na něm závislí. Své rodině, dětem, partnerům v práci, zaměstnancům. Nikdo z nich to po dobu vašeho pobytu ve vězení nebude mít lehké. Ale i to je součást života a krize vždy prověřovala kvalitu lidí a vztahů ze všeho nejpravdivěji. Pokud jste v době, kdy jste rozhazovali peníze, měli milenku s obdivným leskem v očích, kdykoli jste vytáhli peněženku z kapsy a která si v okamžiku, kdy jdete do vězení, nevzpomene ani na to, jak se jmenujete a kdo jste - buďte rádi, že to tak dopadlo a že jste se jí zbavili.

      Do vězení si s sebou vezměte i adresář (poštovní adresy a telefony) svých příbuzných, známých, přítel a partnerů, kterým budete jistě, nebo možná psát. Z vězení si žádné adresy a kontakty nezjistíte. Psaní dopisů a telefonování je ale jediný kontakt s civilem, který můžete provádět kdykoli a komukoli, stejně, jako je od kohokoli můžete zcela volně dostávat (jen počítejte s tím, že budete dopisy odesílat nezalepené a dostávat otevřené a přečtené ....), telefonovat můžete cca 2x týdně na předem schválená čísla. K internetu se ve věznici rozhodně nedostanete.

      Před nástupem do vězení je dobré vědět, že drtivá většina právních zástupců, obhájců a dalších poradců možná docela dobře rozumí spleti paragrafů a právnických kliček před soudem a v průběhu soudního řízení, ale o tom, jaký je život ve vězení a co jejich klient ve vězení prožívá a potřebuje, nemají téměř ponětí, protože kdo nezažil vězení na vlastní kůži - neví, co čem je řeč.

      Proto přenášíme čtenářům jednu univerzální radu od těch, kteří ve vězení opravdu seděli a dosud sedí (a v civilu to můžou být i lidé právně i obecně vzdělaní, podnikatelé a pod ...) : Jakmile už jste jednou odsouzeni do vězení a víte, že se mu nevyhnete, pusťte drahé právníky raději k vodě a staňte se sami sebou. Nejlépe se o sebe ve vězení postaráte jen vy sami - to je vaše nová životní mantra.

      V ústavním oděvu uvnitř vězeňských cel jsou si všichni rovni a obstojí jen s přímým a chlapským chováním. Superdrahý právník je stále jen venku - za betonovou zdí a žiletkovým plotem a o životě uvnitř nic neví.

      S právníkem můžete, pokud k tomu máte ještě nějaké rozumné důvody, podat dovolání (napadnout nějaké procesní chyby předchozích soudních jednání), nebo žádost o obnovu procesu (v případě nových a dosud nedodaných důkazů) a pod ... Pokud si k těmto úkonům právníka (jehož účast je ze zákona povinná) ze sociálních důvodů dovolit nemůžete, poskytne vám ho soud ex-offo (to ale neznamená zdarma, i tak vám po soudu přijde vyúčtování jeho služeb, bude ale o mnoho menší, než kdybyste si jej najímali sami). Nicméně ani dovolání, ani žádost o obnovu už na váš nástup do vězení nemají odkladný účinek. A upřímně řečeno, soudit se z vězení je docela problematické.

      Můžete ještě podat žádost o milost - na kancelář prezidenta republiky. Prezident by měl takovou žádost posoudit nikoli z hlediska zákona, to už udělal soud, který rozhodl o vaší vině (nevině) a trestu, ale z hlediska lidského osudu, příběhu a následků - změkčit někdy příliš mechanicky bezohledný dopad zákona na člověka.

      Prezident, kterého nyní máme, se dle svého vlastního rozhodnutí žádostmi svých občanů o milost nehodlá vůbec zabývat (až na výjimku - Kájínek). Jeho kancelář je automaticky postupuje ministru spravedlnosti, jehož právníci stejně tak automaticky žádosti zamítají .... Zkusit to ale pro klid své duše můžete, ztratíte tím jen trochu času a poštovní obálku se známkou - naděje vždy umírá poslední, a třeba zrovna na vás se štěstí usměje ... Žádost o milost si pište sami, svými slovy, klidně i vlastnoručně, perem.

     Celkově je vždy žádoucí v podobných situacích zkusit vše, co zkusit můžete, využít všech možností, které máte, i těch nejmenších, k vylepšení své situace. Budete mít alespoň pocit, že jste to zkusili a nebudete si ve vězení lámat hlavu s tím, jestli jste to přeci jen zkusit neměli ....  Neplaťte z vězení zbytečně drahé právníky jen pro slepou víru, že čím jsou dražší a známější, tím větší zázraky pro vás dokážou. Opak bývá pravdou.

      (Na adresu jednoho z nejznámějších a nejdražších právníků v Praze opakovaně ve vězení uslyšíte, že se před soudem chová tak sebevědomě a arogantně, že svým klientům před soudcem/soudkyní většinou jen přitíží, místo aby pomohl ...)

      Ať už vám ale takový právník pomůže, nebo nepomůže, zaplatit si nechá vždy a draze za každé stání u soudu, za každý svůj úkon. Přitom o tom, jak se soudy, úřady, či věznice dívají na odsouzené, jak s nimi zacházejí, jak stresující záležitostí je dostavit se jako vězeň k soudnímu stání (minimálně třídenní eskorta v poutech a pobyt v SES celách - svoz eskortovaných k soudu - malé kobky) váš právník, pokud sám neseděl ve vězení - nic neví.  Pokud u soudu neuspějete, právník vám jen řekne : "Pardon, já myslel/myslela, že to vyjde". Ale fakturu na desítky tisíc za několik stání vám pošle v každém případě, i do vězení.

      Spoléhejte se raději sami na sebe, ale také přijměte zásadní fakt, že pokud jste ve výkonu trestu, tak jste už jednu důležitou životní bitvu prostě prohráli. Jedna bitva ale není celý život. Vezměte to jako chlapi, přijměte následky a zaměřte se na svou přítomnost a budoucnost, ne na minulost.

      Máte tedy před nástupem do vězení zařízeno to hlavní? Předali jste svou firmu spolehlivému člověku, zařídili jste si pravidelné platby, zrušili, či prodali vše, co nepotřebujete, nebo nedokážete dál splácet? Máte ukončené všechny lékařské zákroky, spravené díry v zubech, máte s sebou lékařské zprávy o svém zdravotním stavu, lécích, které berete, omezeních, které máte?

      Máte při sobě poštovní adresy všech členů své rodiny, příbuzných, přátel, spolupracovníků, úřadů, abyste jim mohli v případě potřeby z věznice napsat dopis? Vědí vaši blízcí, že jdete do vězení, nebudou vás za čas někde hledat, shánět, ptát se po vás na internetu a vzbuzovat nežádoucí pozornost? Co vaše webové stránky, účty na Facebooku, mailové schránky, vypůjčené knížky z knihovny a podobně? Vše je v pořádku?

      Právě včas, protože máte na poště další důležitou úřední obálku od soudu - s datem a místem nástupu do výkonu trestu.