RIN - první prstový znak


     Na počátku jste ve stavu "nula". Veškeré vaše schopnosti a smysly jsou latentní (spící). Je třeba je probudit a dát jim cíl. Čím jasnější, přesnější a zaostřenější váš cíl, záměr a vůle bude, tím více bude tato metoda fungovat.

     První prstový znak vyvolává / probouzí energii.

     Posaďte se do pohodlné pozice, zklidněte mysl i svůj dech. Nalaďte se pouze na přítomný okamžik, minulost nechte spát a budoucnost na chvíli přestaňte řešit. Dýchejte uvolněně, klidně, zhluboka - ale nepřemáhejte se. S každým výdechem uvolňujte svalové napětí, použijte vizualizaci a sledujte svůj dech, představte si, jak se vaše napětí jak vydechovaný kouř s každým výdechem vytrácí, až je vaše tělo uvolněné a dech čistý. Pokud máte, přivolejte si své MÍSTO SÍLY.

      Přesuńte své vědomí do oblasti břicha, do místa, kterému japonci říkají HARA (geometrický střed těla, místo cca 2 cm pod pupkem). Z prstů vytvořte podle videa svůj první prstový znak RIN. Dlaně si dejte před sebe, tak, aby vát to bylo přirozeně pohodlné, prsty zvedněte nahoru, bříška palců a ukazováčků obou dlaní dejte vzájemně k sobě. Propleťte vzájemně ostatní prsty.

     Váš vnitřní prostor je jako prázdné, připravené místo pro vás trénink. S prvním prstovým znakem spojte vyvolání aktivní energie, síly, potřebné pro váš trénink. Vizalizujte si ji jako plamínek teple žluté barvy, podobný barvě slunce. Není to plamen nebezpečný, je to spíš zdroj vašeho vnitřního tepla, života, aktivity. Prožijte si pocit probuzení tohoto plamínku energie a spojte jej s prvním prstovým znakem.

     Uvědomte si sami sebe jako zdroj této probuzené energie, živte její plamínek svým dechem a nechte jej sílit a víc osvětlovat prostor, v jehož středu jste.

     Je na vás, jestli tímto prvním krokem probouzíte sami sebe z oslabující letargie, léčíte své tělo z nemoci, nebo se zklidňujete z rozbořených emocí, stresu, či zaháníte strach před něčím, nebo někým. Tím, že budete při každém tréninku této metody programovat do prvního prstového znaku RIN dechové, fyzické a energetické sladění se s klidovým prostorem, v jeho středu se vy nacházíte - a ve vašem středu těla se rozhořívá a probouzí vaše vůle a záměr - tedy vnitřní síla a energie - se po určité době stane to, že ať už jste v jakékoli situaci, dění či prostředí, vytvoříte prstový znak RIN a obě vaše těla (fyzické a energetické) se okamžitě naladí na trénovaný stav.

      Toto je princip a cíl programování prvního prstového znaku RIN.Doporučená a zajímavá videa z originální produkce NET-TV Mozaika - přihlašte si odběr našeho You Tube kanálu :