Regionální řád a mocnosti blízkého východu

Martina Ponížilová, Nakladatelství Dokořán  2016


     V posledních desetiletích vývoje Blízkého východu si několik států činilo nárok na pozici dominantní, či vůdčí mocnosti Blízkého Východu, ale žádnému z nich se nepodařilo dlouhodobě udržovat žádoucí rozložení moci v regionu, které by mu zajistilo dominantní postavení, Vzhledem ke konfliktní a nestabilní poloze Blízkého východu se nabízí otázka, zdali toto vnitroregionální soupeření o výsadní postavení a o prosazení vlastní alternativy regionálního uspořádání nepřispívá ke zhoršování vztah a podněcování konfliktů v regionu.

     Martina Ponížilová je odbornou asistentkou na Katedře politologie a mezinárodních vztahů na Západočeské univerzitě v Plzni. Ve své badatelské činnosti propojuje znalosti mezinárodních vztahů a blízkovýchodních studií a zkoumá geopolitiku Blízkého Východu, zahraniční politiky zemí této oblasti, zejména chování regionálních mocností a malých států, vnitroregionální rozvojovou spolupráci a aktivity hnutí Hizballách.

  • Egypt
  • Saúdská Arábie
  • Írán
  • Turecko

     Kniha, která analyzuje mocenské ambice a vývoj soupeřících mocností Blízkého východu v letech 1945 až 2015


Nakladateství Dokořán 2016

 www.dokoran.cz
recenze zveřejněna 5. února 2017