Radost ze zdravých dětí

Vladimíra Strnadelová, Jan Zerzán  -  Nakladatelství ANAG  -  2013  -   3. vydání s DVD


Radost ze zdravých dětí

Vladimíra Strnadelová, Jan Zerzán - Nakladatelství ANAG - 2013 - 3. vydání s DVD


     V posledních desetiletích narůstá závratným tempem četnost nemocí, jako jsou alergie, astma, únavové syndromy, kožní nemoci, ale i nádorová a cévní postižení. Příčina je složitější, ale nepochybně zde hraje jednu z hlavních rolí strava a stravovací zvyklosti. V současné době je vžita spousta omylů o stravě a většina výživových doporučení tyto chyby stále opakuje, což nepřispívá ke zdraví jednotlivce, ani populace.
     Autoři této knihy omyly vysvětlují a uvádějí je na pravou míru. Kniha je určena pro všechny, kterým není lhostejné jejich zdraví a chtějí k němu přispět vlastními silami.
     Nové vydání knihy "Radost ze zdravých dětí" je obohacené o informace o ne zcela známých obilovinách a pokrmech, které z nich lze připravit. Některé kapitoly byly doplněny, ale celkový ráz knihy zústává stejný, rovněž obsah DVD se nemění. Doufáme, že i toto vydání se čtenářům bude líbit a pomůže rodičům zlepšit, či upravit zdraví své i svých dětí.
    Účelem této publikace je seznámit rodiče, budoucí rodiče a všechny, kdo o děti pečují, s aplikací přírodních zákonitostí při výživě a výchově dětí. Poznatky, zde publikované, jsou pochopitelně univerzální a proto, když je pochopíme, můžeme je uplatnit v kterémkoli věku, v dospělosti i ve stáří. Každé životní období má svá specifika, ta se nám pochopením přírodních vztahů ozřejmí a my pak nemusíme jít proti přírodě a dělat takové chyby, které nám ubližují. To neznamená, že se v životě zbavíme radostí a budeme nuceni něco přísně dodržovat. Právě naopak, pochopení vede ke zjednodušení a všechny životní radosti, včetně jídla, budou intenzivnější, v každém věku.
     Pozorujeme-li životní styl běžné rodiny, zjistíme, že trh dokonale ovládl její stravovací návyky pomocí masívní reklamy. Lidská strava se sestává z fádní monodiety, složené převážně z pečené, vymílané pšeničné mouky, mléčných výrobků, masa a uzenin, brambor, cukru, kávy a alkoholu - jen jsou tyto produkty prodávány v různých formách. Ti, kteří vnímají rady odborníků na výživu, přidají celozrnné pečivo, které si tento přívlastek mnohdy nezaslouží, protože se jedná o tutéž vymílanou mouku, pouze obarvenou karamelem a s přidáním otrub. Dále jen rajčata, papriky a ovoce, zejména tropické. To je ale pouze malé vylepšení. Pestrosti je dosahováno pouze formou obalu. Trh bývá omylem označován jako samospasitelný, vždyť také nedostatky, vyplývající z devitalizované stravy kompenzuje nabídkou potravinových doplňků. Jak je ale vidět na stále se zhoršujícím zdravotním stavu naší populace, zejména té nejmladší, zdaleka to nestačí. Potěšitelným faktem je, že alternativní trh se zdravými potravinami v naší republice je na evropské špičce. Blýská se na lepší časy.

Další zajímavá a doporučená videa z originální autorské produkce NET-TV Mozaika EU: