PYO - druhý prstový znak


     Vaše tělo je prostor, ve kterém neustále proudí výživa, síla - život. Ve fyzickém těle proudí krev, lymfa, vzduch, živiny, voda .... v energetickém těle proudí vaše vnitřní energie, vnitřní životní síla.  První krok probudil její zdroj. Druhý krok ji rozvádí po vašem těle.

       Vnitřní energie je podobná proudící krvi ve fyzickém těle, je to živá síla vaší osobnosti, napojená na energetická pole vesmíru, planety, lidí, místa a situací, ve kterých jste. Protože žijeme v civilizaci zcela jednostranně zaměřené na hmotné projevy vesmíru, tak si v běžném stavu své energetické tělo a jeho smysly neuvědomujeme, nebo je přehlížíme - pokud ne přímo záměrně potlačujeme. Když se ale spoléháme jenom na smysly svého fyzického těla, tak žijeme pouze polovinou své přirozenosti, svých možností a schopností - a proto celý život jednáme tak, jako by nám něco stále chybělo, protékalo mezi prsty. A ano - ono opravdu chybí.

      Když dokážete aktivovat své energetické tělo a používat i jeho smysly (intuice, empatie, jasnozřivost a senzibilita), tak budete mít plně k dispozici veškerý svůj (vrozený) potenciál vnímat, cítit, zhodnocovat a rozhodovat se. Stanete se vidícím mezi slepými.

      V druhém kroku metody programování devíti prstových znaků Kuji-no-ho PYO rozvádíme probuzenou energii z centra svého těla HARA (cca 2 cm pod pupkem) do celého svého těla. Tak, jako krev proudí tepnami, žílami, cévami, vlásečnicemi - a předává vašim buňkám kyslík, živiny - a odvádí odpad, tak podobně i energie proudí po energetických drahách (meridiány), shromažďuje se v centrech (čakry), vytváří okolo vás ochranný živý obal a aktivně se projevuje do prostoru (aura).

       Uvolněte prostředníčky z prvního prstového znaku RIN a přeložte je přes ukazováčky tak, aby se dotýkaly svými bříšky a vytvářely oblouk. Ukazováčky a palce zůstávají v předchozí poloze, stejně jako prsteníčky a malíčky.

      Od prvního kroku RIN přejděte do druhého kroku PYO tak, že vytvořenou vizualizaci a pocit sílícího plamínku tepla, energie, světla a síly v oblasti Hara vědomě posílejte skrz energetické dráhy do všech důležitých částí vašeho fyzického těla - začnete od chodidel, postupujte vzhůru po nohách do břicha, nasyťte touto energií své vnitřní orgány, srdce, plíce, ruce od ramen až po konečky prstů a jemněji i hlavu. Souběžně s tím prociťujte i ve fyzickém těle šířící se teplo a světlo, obojí vám prostupuje buňkami a naplňuje vás silou. Celý proces si propojujte neustále vědomě s druhým prstovým znakem. Naprogramujte si opakováním a tréninkem toto propojení gesta a pocitu, vizualizace a vůle, záměru.

       Aktivace sítě živé energie vašeho energetického těla posiluje vaši pozornost a soustředěnost - a je jedno k čemu, zda k boji, obraně, vyčkávání, ústupu či útoku, diskuzi, složení zkoušky, prokázání odvahy, nebo chladnokrevnosti, trpělivosti, či soucitu. Aktivní energetické tělo, plně prostoupené živou energií, s probuzenými energetickými smysly, potřebujete jako základní a jedinečný nástroj k plnému pochopení toho, kdo jste, kde jste, kdy jste a co se vše okolo vás děje a jak se vás to dotýká.

       Jste tady a teď, v pravý čas na pravém místě. Jste tam, kde právě teď máte být a děláte přesně to, co dělat máte. Jste v postoru své vůle, kterou šíříte svům tělem a celé ho touto vůlí naplňujete. Po dostatečném programování zaujmete prstový znak PYO a obě vaše těla, fyzické i energetické, se ihned rozhoří plamenem životní energie, soustředěnosti, pozornosti a připravenosti.

        Toto je princip a cíl programování druhéhoprstového znaku PYO.


Doporučená a zajímavá videa z originální produkce NET-TV Mozaika - přihlašte si odběr našeho You Tube kanálu :