První kroky k uvolnění vázané energie


      Před přibližně patnácti lety jsem se naučil ve svém životě praktikovat jeden principiální přístup ke všemu - pokud mi něco více než rok není k užitku, tak to jde z mého života pryč. Vím, jak můj život vypadal v době, kdy jsem jako všichni ostatní "shromažďoval". Cokoli, od věcí po známosti, od oblečení po filmy na videokazetách, od gramodesek po nábytek. Naštěstí jsem se nikdy nedostal do stadia, kdy mne to, co jsem shromáždil, zcela ovládlo a začalo vlastnit. Znám ale hodně lidí, kteří podlehli a stali se otroky svého hromadění. Takových je mi upřímně líto, víc pro ně udělat nemohu. V době, kdy jsem začal o Toltéctví přemýšlet, přednášet a veřejně jej předávat, jsem už hledal cestu, jak rozlišit vše, z čeho se skládal můj osobní svět, na užitečné (posilující) a škodlivé (vysilující). A to dělám dodnes, kdy už se to stalo zcela nedílnou součástí mého každodenního jednání a rozhodování.

      Naši vnitřní energii - životní sílu - nejvíce spotřebovávají a na sebe vážou mezilidské vztahy. Pracovní, rodinné, přátelské, ale ze všeho nejvíce milostné. Pokud se z běžného člověka stane "Tolték", tedy někdo, kdo chce mít nad svou vnitřní energií přehled a kontrolu, musí nejprve obrátit pozornost k lidem, kteří tvoří jeho osobní svět.

  1. Jsou lidé, kteří do našeho života patří a nic s tím neuděláme - rodiče, děti, nejbližší příbuzní. Pokud jsou tyto vztahy dobré a posilující, hodně získáváme, pokud jsou špatné a vysilující, je třeba od nich neutíkat, ale začít na nich pracovat a změnit je.
  2. Jsou lidé, kteří naším životem jen procházejí a i když v okamžiku konkrétní přítomnosti nás mohou silně zasáhnout (pozitivně i negativně), tak do našich stabilních vztahů nepatří. A i když nás mohou jednorázově hodně vybít, ale i nabít, tak z dlouhodobého hlediska nemají moc velký význam.
  3. Jsou lidé, kteří náš život ovlivňují energeticky po delší dobu, i po několik let - učitelé, spolužáci, kolegové, přátelé. To jsou lidé, které, aniž to na vědomé úrovni řešíme, si můžeme vybírat a můžeme je do svého osobního světa pouštět, nebo nepouštět. Pokud nás takoví lidé baví, motivují, inspirují, posilují a nabíjejí - vítejte je s otevřenou náručí a važte si jejich přítomnosti a existence ve vašem osobním světě. Ani netušíte, jak jsou vzácní - a jejich cenu si běžný člověk uvědomí až tehdy, když je ztratí. Pokud vás ale lidé okolo vás nudí, zastrašují, ponižují, znejisťují, vysávají a energeticky na vás parazitují - máte moc je ze svého osobního světa dostat pryč, nepouštět je dovnitř, zbavit se jich, zablokovat je - a udělejte to co nejrychleji a se vší rozhodností - ihned, jak zjistíte jejich negativní vliv na vaší vnitřní energii (tím ale myslím dlouhodobý vliv, ne to, že se s někým, kdo vás má rád, zrovna pohádáte - to se stane každému).
  4. Jsou lidé, kteří propojí své eneretické tělo s vaším a vytvoří tak velmi silné pouto, v podstatě eneretické sdílení velké části energie, která se vám stává společnou - a to jsou právě vaši milostní partneři, navázané milostné a sexuální vztahy. Zde je velmi tenká hranice mezi stabilní a oboustranně prospěšnou výměnou enerie, kdy můžete být jeden druhému celoživotní silnou oporou - a mezi energetickou sebevraždou - a to doslova. Abychom tuto hranici a její existenci pochopili a měli pod kontrolou, je třeba si vysvětlit, co se v rámci milostného vztahu děje s vaší energií.

Co se s lidským energetickým tělem a vnitřní energií děje v rámci milostného vztahu :

     Co slov už bylo napsáno o lásce a milostném splynutí, radosti i soužení. Pokusím se být stručný a nenosit zbytečně moc "slovního" dříví do lesa. Podívejme se na milostné vztahy z úrovně pohledu Toltéka, tedy "lovce síly".

     Zamilování se do někoho - to je vlastně darování naší volné energie jinému člověku, ve chvíli, kdy jí máme tolik, že se "zamilovat" dokážeme. Vraťte se sami do takových krásných okamžiků svého života a přemýšlejte, jak vám "energeticky" bylo, když jste se zamilovali. Zjistíte, že jste na to měli dost nashromážděné volné energie. Nejčastěji se samozřejmě zamilovávají mladí lidé, kteří mají ještě volné energie dostatek a tak se zamilovávají často, rádi a silně. Čím více vaší vnitřní energie je již ale "svázáno" s něčím důležitým, nebo s životními rutinami (náročná práce, vysilující povinnosti, náročná kariéra, péče o děti, ale třeba i dlouhodobá nemoc, nebo vrcholový sport a pod ...), tím méně energie jste ochotni věnovat na "zamilování se", protože jinými slovy - nechce se vám tolik energie darovat někomu jinému, když ji potřebujete sami. Prohoďte si slovo "ČAS" za slovo "ENERGIE" v předchozí větě - je to tak, viďte!

     Čím jsme starší, tím méně volné energie máme a už se tak snadno nezamilováváme. Ale při změně situace, kdy zrušíme dostatečné množství vázané energie a přeměníme ji na volnou - je jen otázkou času, kdy se naplno dokážeme zamilovat tak, jako zamlada. U běžných lidí takové situace přicházejí nahodile - například když se vyléčíte z dlouhodobé vysilující nemoci, nebo uniknete z vyčerpávajícího a stresujícího předchozího vztahu, nebo povinnosti, když dostudujete náročnou a vyčerpávající školu, nebo ukončíte profesionální sportovní kariéru .... v takové situaci se vaše energie, která byla ve velkém množství denně spotřebována, najednou hromadí a není čerpána .... a stává se volnou. Tolték se pak od běžného člověka odlišuje především tím, že toto vše dobře ví a dokáže to ve svém životě ovládat a řídit.

     Ať tedy tak, nebo onak, máte dostatek volné energie/životní síly k tomu, abyste se zamilovali. Do koho se zamilujete, to záleží na vzájemné příležitosti, chemii, osobnosti, vkusu a dalších věcech, které nyní nejsou předmětem tohoto článku. Prostě tu najednou je někdo, do koho se zamilujete a jedinou vaší touhou je milovanou osobu zahrnout svou láskou - jinými slovy zahrnout jej veškerou svou volnou energií, kterou jste nashromáždili. Jenže je to stejné, jako když si šetříte dlouho peníze a pak vyrazíte utrácet a rozhazovat - dřív nebo později zákonitě peníze dojdou a nemáte nic. S vaší volnou energií je to úplně stejné - jste bláznivě zamilovaní, zahrnujete milovanou osobu svou láskou (přízní, pozorností, časem, péčí, něhou ...) - dokud vám nashromážděná volná energie nedojde. Tady končí období první zamilovanosti a nastává boj o vztah, válka o zdroje. A to už jsme úplně na jiné cestě vnímání naší energie.

     Nejlepší situace je, když oba partneři umějí svou energii dávat, aniž by se vyčerpali natolik, že by tím začal trpět jejich každodenní praktický život. Jenže protože o lásce a vztazích takto skoro nikdo není naučen uvažovat, tak v drtivé většině vztahů se vše okolo energie děje nahodile a chaoticky. Po krátkém výbuchu zamilovanosti brzy přijde okamžik, kdy je třeba hodně zabrzdit v dávání a začít zase někde energii brát, protože vaše každodenní závazky, rutiny, vazby a vztahy nikam nezmizely a chtějí své - chtějí svou energii, svůj čas. A protože zamilovaný člověk doteď dával, tak nabyde přesvědčení, že by měl zase "spravedlivě" dostávat - a začne energii od svého partnera vyžadovat - v podobě jeho lásky, času, pozornosti .... tedy v podobě jeho energie.  Původní výbuch dávání nadbytečné volné energie se změní v prudký boj o zdroj.

     Toltéka od takto bojem zmítaného běžného člověka odlišuje opět jen to, že o této energetické výměně a jejím principu ví, uvědomuje si, co se s jeho vnitřní energií děje a její výdaje a příjmy kontroluje. Tolték ví, že může dávat, ví, kolik může dávat a ví kde energii brát, když mu dochází. Tolték se také nenechá nikým energeticky vykořisťovat a pokud vidí, že ve vztahu už jen dává, je schopen takový vztah ihned ukončit a zablokovat.

      Zcela nejhorší, co se může člověku stát (a stává se to daleko více lidem, než si myslíte), je to, když se v okamžiku zamilovanosti zcela ponoří do energie druhé osoby, splyne s ní - odstřihne se od většiny dosavadních zdrojů enerie a zaměří se na jediný zdroj, který také v okamžiku zamilování bohatě dává. Dva lidi se do sebe bláznivě zamilují, sexuálně splynou fyzicky i energeticky a propojí své energetické zásoby natolik, že z nich učiní svůj jediný zdroj. Může to trvat jedinou noc, několik dnů, týdnů .... ale volná enerie brzy dojde, shoří v žáru vášně a začne nelítostný souboj o energii druhého. V tom okamžiku jeden z partnerů couvne, uzavře se (logická záchrana zbytku energie) a již žádnou energii nedává. Ten druhý začne být buď agresivní, žárlivý, tyranský a dokáže velmi ublížit tomu druhému - nebo je sám natolik oslaben, že situaci neustojí a odnáší to fyzicky, psychicky, zdravotně - dokonce i páchá sebevraždu.

     Tomu všemu se dá ale velice snadno předejít - porozuměním toho, jak výměna energií v milostných vztazích funguje, v síle tok energie k partnerovi ovládat, v disciplinovanosti dávat jen tolik, aby vás to neoslabilo - a především v udržování dlaších stabilních zdrojů energie, ze kterých denodenně čerpáte. Člověk, kterého těší a nabíjí jeho práce, jeho přátelé, jeho koníčky a rodina, sport, příroda, zahrádka, umění ... takový člověk miluje a dává, je pro druhého stabilní oporou - protože má kde brát energii a nemusí o ni bojovat jen se svým partnerem.

     Proto se i vy ve svých prvních krocích v Toltéctví zaměřte na udržení co nejvíce zdrojů energie ve svém životě a osobním světě a pokud se zamilujete a vidíte, jak se milovaná osoba všeho vzdává a stává se na vás závislou - pak víte, co přijde - změňte to, zabraňte tomu, nebo to rychle ukončete.

    Dřív jsem si myslel, že lásce nejde ani poručit, ani ji ovládat, ani ji vyvolat, nebo ukončit, že je to něco, co ovládá člověka a co nejde člověkem řídit. Dnes vím, že pokud pochopíme, co se ve vztazích děje s naší energií, dokážeme její tok směrovat a dokážeme zabránit tomu, abychom jí vydali příliš, nebo abychom ztratili její zdroje. Tolték si nikdy nenechá vzít to, co mu energii poskytuje - a nikdy se nespolehne jen na jediný zdroj.

     A když se vrátím na začátek této kapitoly, mohu se začít učit ovládat výdaje své energie tak, že začnu od všeho, co tvoří můj osobní svět. Ochráním a začnu opatrovat své osobní zdroje energie - lidi, věci, situace, činy, které mě nabíjejí, posilují, inspirují.  Zároveň se neustále zbavuji plánovitě a vědomě všeho, co mne zbytečně vybíjí a oslabuje - jako třeba lidí, kteří mne jen vyčerpávají, obírají o čas, kazí mi náladu, manipulují mnou a škodí mi. Stejně jako všeho, co mám okolo sebe a co mi víc než rok není vůbec k užitku (a co mi asi ani další roky pravděpodobně nebude k užitku). Zbavuji se všeho, co mi bere energii a posiluji vše, co mi energii dává - a díky této trpělivé celoživotní práci mám vždy "po ruce" dostatek volné energie na cokoli, co mi vstoupí do života a co mne zaujme - nový člověk, nová aktivita, nové dobrodružství, nový prožitek, který si chci dopřát. Včetně bláznivého zamilování se :-) pokud to tak budu cítit a chtít.  A o tom je moderní Toltéctví - a o spoustě dalšího.


Zajímavá a doporučená videa z originální produkce NET-TV Mozaika EU: