Prokletý hvozd

Ian Livingstone, Nakladatelství Mytago 2016


     Malý humanoid je klon a nemá svou vlastní vůli. Vůbec se nebrání. Tvůj meč mu usekne hlavu a ta spadne na zem, ale ostatní si tě ani nevšimnou. Říkáš si, kdo je asi všechny ovládá. Najednou vidíš, jak se mrtvý humanoid rozpouští v loužičku fialové tekutiny, ze které vyrůstá nová houba. Jak se houba zvyšuje, tekutina se vsakuje do země. Houba má fialový klobouk, který se otáčí k tobě. Ty teď můžeš :

Zůstat na místě a dívat se na fialovou houbu. Otoč na 367.

Zamířit k zelené houbě. Otoč na 189.

Zamířit k červené houbě. Otoč na 282.

................................................

      Jen blázen by riskoval střet s netušenými nástrahami temných hlubin Černolesa. Přesto nemáš jinou možnost - musíš chtě nechtě podstoupit nelítostný závod s časem a pokusit se najít chybějící části legendárního Stonebridgského kladiva, které za dávných časů vyrobili trpaslíci ...

      Kniha, kterou držíš v ruce, představuje bránu do světa, v němž se právě ty staneš hrdinou! Ty v ní rozhoduješ, kterou cestou se vydáš, jakým nebezpečím se postavíš a se kterými netvory budeš bojovat.

Nakladatelství Mytago 2016

 www.mytago.cz