Přírodní lékárna

Marie Mihulová, Milan Svoboda - Nakladatelsví Santal 2013


     "Přírodní lékárna" představuje nesmírnou zásobárnu látek, které příroda jakoby s předstihem připravila pro situace, v nichž je člověk bude potřebovat pro své bolavé tělo, nebo duši. Nabízí je nezištně každému, kdo zatouží po lepším zdraví. Spolu s nimi člověk vědomě, či nevědomě přijímá i "kousek" harmonie, která je pro přírodu přirozeným jevem - na rozdíl od člověka, jenž svým neustálým chtěním nedokáže žít v harmonii ani sám se sebou, ani se svým okolím. Jestliže pochopíme jednoduchou rovnici : harmonie = zdraví, pokusíme se s léky z přírody přijmout i trochu moudrosti, povznášející nad malicherné ambice, zášť, egoismus a nevědomost.

      Celý tzv. "civilizovaný" svět se dnes ve velké míře vrací k přírodním lékům a postupům, které mohou odlehčit lidem zatíženým přetechnizovaným a také přechemizovaným způsobem života. Fytoterapie, homeopatie, akupunktura, jóga a další prostředky jsou dnes nejen využívány velkým množstvím obyvatel západního světa, ale v mnoha případech výrazně podporovány státními institucemi tak, aby se staly dostupnou a kvalitní alternativou k metodám moderní medicíny. Tento trend je v souladu s imperativem Světové zdravotnické organizace, která klade velký důraz na zodpovědnost každého jednotlivce za vlastní zdraví.

     Velmi užitečná kniha obsahuje kapitoly o 700 preparátech z oblasti Fytoterapie, bylinných extraktů, gemmoterapie, gemmoglukanů, apiterapie, speciálních preperátů, homeopatie, čínské medicíny, Ájurvédy, Antroposofické medicíny a kosmetiky a bachových květových terapií.

Nakladatelství SANTAL  2013    www.nakladatelstvi-santal.cz